Tag Archive for 'Storm P.-Museet'

Radio Rackham: Tegneseriemuseum?


Den her episode er tæt på. Frederiksbergmuseerne har besluttet sig for at udskille den unikke tegneseriesamling, de i form at Storm P.-museet i 2012 have overtaget fra Anders Hjorth-Jørgensen og hans Tegneseriemuseet i Danmark. Jeg var, samme med Louise C. Larsen og Søren Vinterberg med til at forhandle aftalen på plads dengang og vi troede den hellige grav var velforvaret — at samlingen var sikret for eftertiden og at Storm P.-museet nu havde grundlaget for skabelsen af et egentlig tegneseriemuseum i Danmark.

Det viste sig ikke at være tilfældet. Storm P.-museet fusionerede under Frederiksbergmuseerne i 2013 og det blev efterhånden tydeligt, at midlerne og viljen manglede. i 2018 besluttede bestyrelsen sig så for at udskille Anders Hjorth Jørgensens samling, som de til både vores og Anders Hjorth Jørgensens store overraskelse alligevel ikke havde forpligtet sig til at beholde og udvikle. Der er tale om to fundamentalt forskellige læsninger af overdragelsesdokumentet, som vi oplevede som forpligtende på museumsloven, mens de ser det som en hensigtserklæring. Det eneste bindende i den aftale, er åbenbart at Frederiksbergmuseerne har den fulde råderet og derfor nu arbejder på at afhænde samlingen på bedste vis.

Det er hele dette problemfelt vores episode analyserer nærmere, med venlig deltagelse af inspektør ved Storm P.-museet Nikolaj Brandt, forlægger Carsten Søndergaard og John Kenn Mortensen fra Dansk Tegneserieråds desværre snarligt afgående bestyrelse. Vi stiller os selv spørgsmålet om hvad et dansk tegneseriemuseum kunne være og hvilke konkrete muligheder, der er for fremtiden. Det er grove løjer, men hvis episoden kan inspirere folk til at engagere sig — helst som ny kandidat til bestyrelsen i Dansk tegneserieråd, som jeg stadig opfatter som den bedste mulighed for at formidle en redningsplan — vil noget da være nået.

Lyt med her og læs mere på Nummer9.

Flix: The Comics Museum at Storm P.


As recently noted in this space, the holdings of the Danish Comics Museum, collected over three decades by its founder Anders Hjorth-Jørgensen, have now entered the Storm P. Museum in Copenhagen. In short, this means that its future is secured at a State-approved institution with everything that implies in terms of conservation, development and research. A milestone event in Danish comics and one we in the Danish Comics Council, who have helped midwife the process, are happy to see come to fruition.

These photos provide at panorama of the guests at last night’s reception, pretty much a who’s who of a certain set of generations in Danish comics. Many of the creators, editors, publishers, and retailers of the seventies and eighties, contemporaries of Hjorth-Jørgensen, showed up to celebrate. It was great to see them all. A the mic, Iben Overgaard, director of the Storm P. Museum, initiated the proceedings, and she was followed by Thomas Thorhauge, chairman of the Danish Comics Council, and Hjorth-Jørgensen himself, both of whose speeches are excerpted in the videos below. Continue reading ‘Flix: The Comics Museum at Storm P.’