tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum


Med ujævne mellemrum transmitteres der fra Metabunkeren om dette og hint.
Dette er stedet, hvis man søger et forkromet 'redaktionelt standpunkt'.


THE MASTERS ARE BACK

Hey Bobby, the Masters are back/ And they’re up to no good just like the old days/ They played dead when you stood over their graves, Bobby! They played dead when you stood over their graves…

- Sage Francis, “The Masters Are Back” (2003)

Der er nu gået næsten to uger siden skæringsdagen. Frosten er til at ane på horisonten i et New York, hvor luften er skarp og solen skinner fra en skyfri himmel. Life goes on, og folk synes overvejende resigneret at fortsætte rutinen og fastholde blikket på det nære. Men hvis man er opmærksom, synes tingene alligevel at have forandret sig en smule. Man kan, hvis man lytter godt, fornemme den fjerne torden fra Falluja – der naturligvis viste sig at være en kube forladt af sin dronning, da den hjemlige situation endelig havde stabiliseret sig så meget, at en stigning i rødt på bundlinien igen kunne betale sig – og hvis det lykkes en at nå ind bag det karakteristisk umælende New York-stenfjæs, viser folk sig ofte fra en mere menneskeligt sårbar side, end man er vant til her. De fleste af de i langt overvejende grad demokratisk stemmende New Yorkere forekommer mig i øjeblikket at beskrive en følelsesskala fra det nedslået opgivende over det smådeprimerede til det decideret hjerteknuste. For nu bare at holde denne leder en lille smule on-topic, vil jeg umiddelbart pege på en af Charlie Browns signaturreplikker som den mest rammende: ”I can’t stand it.”

I New York City – og i øvrigt i det meste af den øvrige verden – er vi, noget nær hver en, i disse dage alle Charlie Brown. Livets realiteter trænger sig på med nådesløs konsekvens og dragen sidder eftertrykkeligt fast i trækronen over os. Der skal nu gå 4 år, før vi igen kan forsøge at få den vristet fri, med mindre El Commandante og hans indercirkel i stil med den præsident og den administration, de i deres synderegister bedst kan og uvægerligt må sammenlignes med – Richard M. Nixons – skaffer sig en hybris-afledt rigsretssag på halsen. Det er klart, at der i Irak og Afghanistan stadig er langt til Kissingers meningsløst morderiske excesser i Cambodia, men antallet af døde er støt stigende, og anslås generelt til mellem 10.000 og 15.000, så det er ikke ligefrem amatører vi her har med at gøre. Og ligesom deres forbryderiske forgænger, karakteriseres de ved en hermetisk hemmelighedsfuldhed, en stærk uvilje mod kommunikation og dialog og en besættelse af overvågning og kontrol over al fra- og tilstrømmende information, der kun synes paranoid, hvis man glemmer alvoren af de uregelmæssigheder, som rent faktisk er sluppet igennem nettet. Man kan i den forbindelse således temperere sit sortsyn ved at minde sig selv om hvad det var, der fældede Nixon, men det ville ærlig talt være en tand for optimistisk. At den siddende med sin foreløbige, hårrejsende track record stadig kunne vinde valget, får dem til at fremstå næsten ligeså usårlige som de selv tilsyneladende føler sig, og i øvrigt er demokraterne ikke begunstigede med fanatikere af Kenneth Starrs kaliber, eller viljen til at bakke sådanne op.

Vi har her at gøre med verdens nok største hustlere. Disse mennesker kunne sælge sand i Sahara, eller køleskabe til eskimoerne. Den nuværende regerings politik har på noget nær hvert eneste punkt været en tordnende fiasko, og alligevel vinder de valget. Og de gør det tilmed overvejende på basis af stemmer fra mennesker, hvis livskvalitet de i løbet af de sidste 4 år har haft travlt med at reducere, og hvis børn de i massevis sender afsted til krige, disse absolut ingen interesse har i at udkæmpe. I de gamle Wayne Boring- & Curt Swan-tegnede Supermanhæfter så vi ind i mellem vor helt transporteret til den terningformede parallelplanet ’Bizarroworld’. Denne vrangverden er i den amerikanske politiske diskurs siden Reagan – og ikke overraskende i stigende grad under denne administration – jævnligt blevet benyttet som begreb, på samme måde som ’Pengetank’ og ’Fætter Højben-effekten’ er det i Danmark. Og hvis man ser Superman som inkarnationen af de amerikanske idealer, giver det prægnant mening – hans karakteristik (i Superman #174, 1965) af sin akavede Bizarro-dobbeltgænger "The imperfect, unliving duplicate of Superman who does things in a crazily mixed-up manner.", virker skræmmende bekendt for iagttageren af det amerikanske samfund. Vi lever i dag i Bizarroworld.

Lad os tage et eksempel. Et af Republikanernes inderigspolitiske mantraer under valgkampen var, hvor succesrig deres grundskolereform, den såkaldte ”No child left behind” act, har været. Denne titel, der som sædvanlig signalerer det stik modsatte af, hvad regeringen rent faktisk gør, er sjældent rammende. At 70% af Republikanernes vælgerne i denne omgang troede, at en klar forbindelse mellem Saddam Hussein og al Qaeda var blevet etableret, og at en tredjedel var overbevist om at man havde fundet masseødelæggelsesvåben i Irak, er blot et par aktuelle tal, der understreger hvorledes USA uddannelsesmæssigt i årtier har efterladt langt de fleste af sine unge på landevejen bag sig. Det er i højere grad denne negligering af en af demokratiets grundsten – uddannelse – end det fx er det forældede valgmandssystem, der i dag gør det amerikanske demokrati til en tvivlsom størrelse.

Kvaksalverne i det Hvide Hus har en dyb forståelse for denne situation, og for den amerikanske vælgerskare generelt, og har således kunne sælge den et verdensbillede, hvor de repræsenterer den ansvarlige og moralske high ground, og hvor de står som garanter for den nationale sikkerhed, amerikanerne dybt forståeligt er meget optagede af. Et verdensbillede et flertal af amerikanere har købt, til trods for at det nationale underskud er blevet øget eksponentielt af en gennemført uansvarlig finanspolitik, at et hidtil uset antal middelklasseamerikanere som direkte følge af sundhedspolitiken i de kommende år vil stå uden sygesikring, at regeringen helt uapologetisk har kastet vrag på Genèvekonventionen, at de åbenlyst har løjet sig til at føre en krig, der ikke mindst på grund af katastrofalt dårlig planlægning viser tydelige tegn på at blive en opslidende evighedsoperation, og at de har redet sig til deres valgsejr ved at prædike diskrimination og udgrænsning af i forvejen sårbare minoritetsgrupper. Ikke just handlinger man traditionelt forbinder med moral og ansvarlighed, og i øvrigt heller ikke handlinger der ville kunne betale sig hvis folk helt kynisk stemte med deres pengepunge, hvad det tydeligvis er lykkedes regeringen at overbevise dem om at lade være med. You can’t knock the hustle – mestrene er tilbage i topform!

Men, jo, solen skinner udenfor og livet fortsætter sin gang. Charlie Brown er nok en taber, men han er også ukuelig – han fastholder håbet på engang at vinde en baseballkamp og – hey – det kan lade sig gøre; The Boston Red Sox fik i år sensationelt den sejr, The World Series, som de efter 86 års frustrationer aldrig troede de skulle vinde, i hus. Døren står altid på klem; forrige uges valgsejr var, når alt kommer til alt, relativt snæver, og man kan fortsat håbe på, at det Demokratiske parti – der i disse år mere utvetydigt end nogensinde må karakteriseres som the lesser of two evils – vågner op til dåd og retteligt kræver de moralske værdier, Republikanerne har franarret dem tilbage. Det kan godt være, at fodbolden til stadighed i sidste øjeblik vil blive fjernet for næsen af os, og sende os ud i det frie fald, mange af os føler vi i øjeblikket befinder os i. Men alle – selv mestrene – sløser momentant, så lad os sørge for at de kan mærke sparket den dag det rammer.


Matthias Wivel 15/11/04
© Humanos SA

rackham.dks debatforum


  Tidligere Transmissioner


© 2004 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2004 the respective artists and authors. All rights reserved.