tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum


Rackhams dækning af den kontroversielle sag om Jyllands-Postens tegninger af og om Profeten Muhammed, den måske største tegneserierelaterede sag nogensinde, er her samlet for overblikkets skyld


ORD HAR MAGT
Af Matthias Wivel

BILLEDER HAR MAGT
Jyllands-Postens 12 tegninger af Profeten Muhammed
Af Matthias Wivel

DEN TOSSEDE TEGNER TALER
Interview med Ivar Gjørup om og hinsides Muhammedsagen
Af Matthias Wivel

CLICK HERE FOR ENGLISH VERSION

---

NYHEDSDÆKNING:

OSAMA BIN LADEN KRÆVER MUHAMMEDTEGNERNE UDLEVERET
På et bånd, offentliggjort på Al-Jazeera har offentliggjort i dag, kræver en stemme, der tilsyneladende er Al-Qaeda-lederne Osama bin Ladens de tolv Muhammedtegnere udleveret til til "retsforfølgelse og straf" hos Al-Qaeda. Han opfordrer endvidere til en udvidelse af boycotten af danske varer i mange muslimske lande så den også omfatter USA og andre lande der har støttet Danmark i sagen. Derudover snakker han om et fortsat "vestligt korstog" mod den muslimske verden, der bl. a. omfatter den FN-styrke, der et på tale for at dæmme op for den muslimsk-arabisk dominerede regerings overgreb mod sorte afrikanske befolkningsgrupper i Sudan.

MW 23/04/2006

IVAR GJØRUP PRÆCISERER I ÅBENT BREV SIN HOLDNING TIL AFVISNINGEN AF SIN TEGNING
"Det er redaktørers klare ret at afvise bidrag. Det er bidragydernes klare ret at være uenig med redaktørerne", skriver han blandt andet
Af Matthias Wivel

MW 27/03/2006

RACKHAM ANKLAGES FOR POLITISK CENSUR OG KRITISERES FOR BLÆKS ØKONOMI
Ivar Gjørup og Rackham enige om at være uenige, Rackham tager kritik af manglende honorar for bidrag til BLÆK til sig
Af Matthias Wivel

MW 25/03/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: AHMED AKKARI FYRET SOM TALSMAND FOR ISLAMISK TROSSAMFUND PGA. UDTALELSER; TROSSAMFUNDETS DELEGATION I BAHRAIN OPNÅR IKKE OPHÆVELSE AF HANDELSBOYCOTTET MOD DANMARK; PET ROSER TROSSAMFUNDET
Imam Ahmed Akkari går nu som talsmand for Islamisk trossamfund efter hans dødstrusselagtige udtalelser om at folketingsmedlem og formand for Demokratiske muslimer Naser Khader kunne tænkes at skulle springes i luften, hvis han blev minister for integration på skjult kamera i et fransk dokumentarprogram kom frem torsdag og han blev meldt til politiet. Akkari har de seneste dage sammen med kolleger fra islamisk trossamfund befundet sig i Bahrain til den internationale konference til forsvaret for profeten Muhammed. Det lykkedes dem ikke at overbevise forsamlingen om at aflyse det omfattende handelsboycot mod Danmark, store dele af den muslimske verden deltager i. Det var ellers et af deres erklærede mål, og de kritiseres nu af bl. a. udenrigsminister Per Stig Møller (K) og Mogens Lykketoft (S) for de manglende resultater. Imam Abdul Wahid Petersen, der talte på konferencen, siger at han og hans kolleger ikke forsømte deres opgave på konferencen, og forvarer det faktum at de danske imamers medbragte dokument kun refererede til dokumentet indirekte - med et korancitat - med, at de blev nødt til at fare varsomt hvis de ville opnå det de kom for. Samtidig roser Politiets efterretningstjeneste (PET) trossamfundet for at have medvirket afgørende til, at sagen om Muhammedtegningerne ikke har medført voldelige optrin herhjemme. PET samarbejder med Trossamfundet om sagen og mødes jævnligt med repræsentanter for organisationen, senest i forbindelse med delegationen til Bahrain. "De har prædiket ro og orden og sendt et budskab til det muslimske miljø om ikke at ty til vold - kun demokratiske metoder. De har masser af forbindelser, og muslimerne lytter. Jeg udtaler mig kun om den indre sikkerhed, men på det område har de også kun bidraget positivt. Imamerne har faktisk bebrejdet mig for ikke at gå offentligt ud med dette, men det gør jeg så nu" siger Chefkriminalinspektør Hans Jørgen Bonnichsen og fortsætter "De bliver dæmoniseret, og jeg er heller ikke i tvivl om, at de også selv oplever det sådan. Vi må erkende, at der er en generel tendens til dæmonisering og polarisering i det danske samfund."

MW 25/03/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: IMAMER REJSER TIL MELLEMØSTEN IGEN; SVERIGES UDENRIGSMINISTER TRÆKKER SIG EFTER CENSURSAG
En delegation bestående af danske imamer rejser i denne uge til Bahrain for at deltage i en stor muslimsk konference. Delegationen tæller bl. a. imamerne Abu Laban og Akkari, der også deltog i den rundrejse i Mellemøsten i oktober, der var medvirkende årsag til at situationen eskalerede så voldsomt som den gjorde. Hvordan de vil omtale sagen i denne omgang er usikkert, men det er sandsynligt at de vil opretholde deres kritik af Danmark, mener integrationskonsulent Fahmy Almajid. Hun peger bl. a. på atr konferencen bl. a. er organiseret af Den Internationale Union af Muslimske Lærde, hvis formand Yusuf al-Qaradawi har været varm fortaler for boykot af danske varer. Dertil kommer at rigsadvokatens frikendelse af Jyllands-Posten i den rejste blasfemisag har vakt stor utilfredshed blandt imamerne. Folketingsmedlem Naser Khader (R) forholder sig mere neturalt: "Imamerne er en del af problemet, men de er også en del af løsningen. Hvis formålet med at tage derned er at mane til ro, så er det fint. Men hvis formålet er at fortælle om en utilfredshed med rigsadvokatens afgørelse, så leger de med ilden", siger han til Politiken . Samtidig har den svenske udenrigsminister Laila Freivald besluttet sig for at gå som resultat af den kritik hun har modtaget efter hun i september sidste år medvirkede til lukningen af det politiske parti Sverigedemokraternes hjemmeside efter de havde bragt Muhammedtegningerne. Hun benægtede dengang kendskab til situationen, men det har siden vist sig at det svenske udenrigsministerium havde kontrol over sidens webhotel.

MW 22/03/2006

FN KRITISERER DANMARK FOR FREMMEDFJENDSKHED
FNs Menneskerettighedsråd har netop offentliggjort en rapport om regeringens håndtering af Muhammedkrisen og det generelle politiske klima udfærdiget af FN's rapportør angående racisme, racediskrimination, fremmedhad og intolerance, Doudou Diène fra Senegal. Rapporten, der er fra februar, kritiserer den danske regering for sin første reaktion på sagen om Jyllands-Postens Muhammedtegninger, at nægte at tage stilling og afslå de 11 muslimske ambassadørers anmodning om et møde i oktober. "... den danske regerings første reaktion - afvisningen af officielt at tage stilling til tegningernes art og offentliggørelse med henvisning til ytringsfriheden såvel som den manglende modtagelse af ambassadørerne fra de muslimske lande [er] symptomatisk ikke alene for den politiske banalisering af islamofobien, men også, på grund af dens konsekvenser, for den centrale rolle, som de politisk ansvarlige har for det nationale omfang og de internationale følger i form af demonstrationer og udtryk for islamofobi." står der bl. a. i rapporten, der også kritiserer Danmark for med sin adfærd at fremme et "civilisationernes sammenstød" som beskrevet af den politiske kommentator Samuel Huntigton. Både regeringen og Dansk folkeparti afviser kritikken: "Det har med at gøre, at vi i Danmark har ret til ret til at kritisere religioner - ligesom vi har ret til at kritisere politik. Og hvis jeg har lyst til at være mod islam, så skal jeg have lov at være mod islam, og jeg skal have lov til at kritisere islam, og jeg skal have lov til at diskutere alt, hvad jeg har lyst til omkring islam, eller indre mission, Scientology, nordisk mytologi eller en hvilken som helst religion" siger Venstres politiske ordfører Jens Rohde, mens Dansk folkepartis leder Pia Kjærsgaard mener Diène "burde fyres". Flere juridiske eksperter mener derimod, at Danmark bør tage kritikken alvorligt; "Jeg mener godt, man kan kritisere regeringen for ikke at tage forpligtelsen i artikel 20 alvorligt. Det er, som om regeringen kun er nået til artikel 19. Og det er en misforståelse af gældende ret" , siger Sten Schaumburg-Müller, lektor, ph.d. fra Aarhus Universitet til Politiken. Samtidig har Den europæiske menneskerettighedsdomstol modtaget tre anmodninger om at prøve sagen.

MW 19/03/2006

JYLLANDS-POSTEN FRIKENDT I SAG OM MUHAMMEDTEGNINGER
Rigsadvokaten afviste i dag, at Jyllands-Posten med sin artikel "Muhammeds ansigt" og de tolv kontroversielle tegninger af Profeten Muhammed, der ledsagede den, brød den danske racisme- eller blasfemilovgivning. Rigsadvokat Henning Fode fastslår at avisen var i sin gode ret til at offentliggøre tegningerne trods deres provokerende karakter, men påpeger samtidig, at avisens kulturredaktør Flemming Roses ledsagende ord, om at ytringsfriheden giver ret til hån, spot og latterliggørelse. "Det er således ikke en rigtig gengivelse af gældende ret, når det i artiklen i Jyllands-Posten anføres, at det er uforeneligt med ytringsfriheden at gøre krav på hensyntagen til religiøse følelser, og at man må være rede til at finde sig i 'hån, spot og latterliggørelse." Skriver han i sin pressemeddelelse. Islamisk trossamfund, der rejste sagen ved domstolene, er utilfredse "Afgørelsen viser, at de mennesker, der har udformet blasfemiparagraffen, ikke har kendskab til muslimers religiøse følelser." siger organisationens medieformand Kasem Said Ahmad og fortsætter "Det sender et helt forkert signal til resten af verden. Jeg mener, at afgørelsen kan få negative konsekvenser for Danmark. Det handler jo ikke kun om muslimerne her i landet, men om 1,4 milliarder muslimer verden over." Organisationen vil nu undersøge mulighederne for at rejse sagen ved EUs Menneskerettighedsdomstol.Mere: Jyllands-Posten
Mere: Politiken

MW 15/03/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: REPRESSALIER MOD REDAKTØRER OG JOURNALISTER VERDEN OVER
Mens sagen om Muhammed-tegningerne har udviklet sig til en politisk sag og ansporet oppositionen til at aflyse borgfreden og kræve den uvildige undersøgelse af regeringens håndtering af sagen, Fogh stadig nægter, har aviser og blade, der har trykt tegninger rundt omkring i den muslimske verden haft nogle hårde uger. I følge rettighedsorganisation Journalister uden grænser, hører den i Danmark i dag rapporterede sag om den yemenitiske redaktør Muhammed al-Asadi blot til en blandt 14 sager, hvor medier der har offentliggjort tegninger er blevet lukket af myndighederne. Al-Asadi blev i sidste måned anholdt fordi han som redaktør af The Yemen Observer havde bragt tegningerne i frimærkestørrelse med et sort kryds henover som illustration til en historie om de internationale reaktioner på dem. Ved et retsmøde i hovedstaden Sana'a onsdag, krævede 21 anklagere avisen lukket og Al-Asadi straffet. Flere udenlandske medier tolkede anklagernes udtalelser som om de krævede dødsstraf for ham, men det afviste Journalister uden grænser senere på dagen. Dom i sagen forventes næste uge. I Malaysia er tre aviser blevet midliertidigt lukket af myndighederne for at have trykt tegningerne, og det samme er sket med en avis i Kina. I Indien blev redaktør på bladet Shabdarth for et par uger siden anholdt for at have bragt tegningerne. Han er i dag blevet løsladt mod kaution og afventer retsforfølgelse. Dertil kommer interne afskedigelser pga. Tegninger i forskellige lande: I Algeriet blev to journalister i sidste måned fyret for at have vist tegningerne på TV og i Indonesien er en bladredaktør for en lille måneds tid siden blevet afskediget på samme grundlag.

MW 10/03/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: FOGH NÆGTER AT UDENRIGSMINISTERIET SKULLE HAVE ANBEFALET AMBASSADØRMØDE; EGYPTEN TIDLIGT UDE MED DIPLOMATISK KONTAKT; FOGH NÆGTER UVILDIG UNDERSØGELSE
Mens demonstrationerne mod muhammedtegningerne rundt omkring i verden lader til at være aftagende, er ransagelsen af hændelsesforløbet herhjemme ved at tage fart. Fogh nægtede i tirsdags, at udenrigsministeriet i oktober skulle have anbefalet, at han tog mødet med de 11 muslimske ambassadører, der ville diskutere muhammedtegningerne med ham, til trods for tegn på det modsatte kom for en dag tidligere på ugen. Samtidig viser det sig, at de egyptiske udenrigsministerium, der har senere skulle spille en afgørende rolle i udbredelsen af tegningerne i Mellemøsten, i løbet af oktober og november forsøgte at åbne en dialog med den danske regering om tegningerne, først ved en henvendelse til EUs udenrigspolitiske koordinator Javier Solana og generalsekretæren for OSCE, Marc Perrin de Brichambaut, dernæst til FN. I brevene blev det gjort klart, at Egypten ikke krævede retslige skridt mod Jyllands-Posten fra den danske regering, men forventede "...en officiel dansk erklæring, der ville understrege behovet for og endda forpligtelsen til at respektere alle religioner og afstå fra at krænke deres tilhængere, for at forhindre en eskalering, der kunne få alvorlige og vidtrækkende konsekvenser" Den danske udenrigsminister Per Stig møller bekræfter at han var opmærksom på disse henvendelser, og opfordrede den egyptiske udenrigsminister "...til at opretholde de normalt åbne og direkte diplomatiske kanaler mellem Danmark og Egypten" og derved undgå indblanden fra de internationale organisationer. Statsministeren har samtidig hele tiden fastholdt, at han ikke ville mødes med de 11 ambassadører, fordi de krævede retslig indgriben af ham. Dette har forstærket kritikken af ham, ikke mindst fra oppositionen, der kræver en uvildig undersøgelse af hele hændelsesforløbet. Det nægtede Fogh i tirsdags ville komme på tale.

MW 23/02/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: MANGE DØDSFALD UNDER DEMONSTRATIONER OVER WEEKENDEN; CALDEROLI TRÆDER TILBAGE; DANMARK LUKKER AMBASSADEN I PAKISTAN; FORNYET KRITIK AF FOGH
Mens urolighederne i forbindelse med Jyllands-Posten s muhammedtegninger synes at være ved at aftage i det meste af Mellemøsten, er de andre steder i verden taget til i voldsomhed i løbet af den sidste uges tid. I Borno-regionen i det overvejende muslimske nordøstlige Nigeria blev hæren således sat ind overfor tusindvis af demonstranter, der satte ild til huse og raserede kirker. Sammenstødene lørdag førte til mindst 16 døde. I Libyen førte sammenstød mellem politi og demonstranter som tidligere rapporteret til 11 døde. Dette, samt det pres bl. a. den italienske premierminister Silvio Berlusconi har lagt på ham, fik i weekenden den italienske reformminister Roberto Calderoli, hvis t-shirt med en af muhammedtegningerne påtrykt var en af årsagerne til demonstrationen, til at træde tilbage. I Pakistans hovedstad Islamabad har der også været store demonstrationer, til trods for at regeringen har forbudt dem efter 5 mennesker døde under uroligheder sidste uge. Også her blev hæren sat ind og hundredevis af demonstranter blev arresteret. Samtidig er den danske ambassadør i landet, Bent Wigotski, blev trukket hjem, da han i følge udenrigsminsteriet ikke længere kan bevæge sig frit og udføre sit arbejde. Herhjemme er det kommet frem, at udenrigsministeriet anbefalede Statsminister Anders Fogh Rasmussen at tage mødet med de 11 muslimske ambassadører tilbage i oktober - et møde han som bekendt nægtede at tage og som af mange er blevet betragtet som vigtig medvirkende årsag til, at reaktionerne på muhammedtegningerne eskalerede på tværs af den ganske muslimske verden. SFs leder Villy Søvndal opfatter statsministerens afvisning af ambassadørerne som en "udsøgt uhøflighed" og siger " Jeg vil nu gennem Folketinget spørge såvel statsministeren som udenrigsministeren, hvordan rådene fra Udenrigsministeriet i første omgang var, kort efter modtagelsen af ambassadør-brevet af 12. Oktober" Socialdemokraternes udenrigsordfører Jeppe Kofod siger, at han på tomandshånd vil rejse sagen overfor udenrigsminister Per Stig Møller.

MW 20/02/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: OP MOD 11 DØR UNDER DEMONSTRATIONER I LIBYEN; DEN EGYPTISKE REGERING HAVDE STORT MEDANSVAR FOR UDBREDELSEN AF TEGNINGERNE
Op mod 11 mennesker døde og 55 blev såret under demonstrationer mod Italien og Jyllands-Posten s muhammedtegninger i Benghazi, Libyen igår. Dødsfaldene indtraf under konfrontationer mellem demonstranter, der ville storme den italienske ambassade i byen, og politiet. "11 er kvæstede, nogle af dem døde, efter sammenstød mellem politi og demonstranter", står der i en erklæring fra de libyske myndigheder. Demonstrationen var en reaktion på den italienske minister for reformer Roberto Calderolis beslutning om offentligt at bære en t-shirt med en af tegningerne påtrykt. Italiens premierminister Silvio Berlusconi opfordrede i går Calderoli til at træde tilbage. Samtidig har en redegørelse fra den egyptiske regering vist, at den bærer en stor del af ansvaret for udbredelsen af muhammedtegningerne i Mellemøsten. Allerede 4 dage efter Statsminister Anders Fogh Rasmussen havde afvist at mødes om tegningerne med de 11 muslimske ambassadører, kaldte det egyptiske udenrigsministerium den danske ambassadør i Kairo til samtale og krævede at den danske regering tog afstand fra tegningerne, samtidig med at ambassadøren blev advaret om "en mulig eskalering af problemet." Denne kom, da den egyptiske regering, efter den danske delegation fra Islamisk trossamfunds besøg, rundsendte tegningerne i den muslimske verden, ikke mindst til medierne.

MW 16/02/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: STATSMINISTEREN MØDES MED DEMOKRATISKE MUSLIMER, DE RADIKALE VIL FORBYDE HIZB-UT-TAHRIR, STOR OPFORDRING TIL FRED FRA MUSLIMSKE LÆRDE, EU AFVISER INDFØRELSE AF SÆRREGLER
Statsminister Anders Fogh Rasmussen mødtes igår med Foreningen Demokratiske muslimers formand Naser Khader på Marienborg. Han sagde efterfølgende, at krisen nu skal løses ved fredelig dialog og videre, at Danmark er blevet bedømt på et falsk grundlag: "Vi har oplevet en distribution af falske billeder, falske historier og falske rygter om Danmark", sagde han i hvad der kan tolkes som en kritik af Islamisk trossamfunds turné rundt i en række mellemøstlige lande i januar. Samtidig afholdt den islamiske gruppe Hizb-ut-Tahrir møde i Nørrebrohallen, hvor der blev diskuteret hellig krig. Det har fået de Radikales ordfører for udlændingepolitik Elsebeth Gerner Nielsen til at kræve en undersøgelse ved rigsadvokaten med henblik på forbydelse af organisationen. Samtidig er 41 af den muslimske verdens mest fremtrædende lærde og muftier gået sammen om en erklæring, der tager afstand fra de voldelige reaktioner på Jyllands-Postens tegninger. De opfordrer endvidere til, at sagen tages op I FN med henblik på en kriminalisering af forhånelse af alle profeter. Direktør for Det Dansk Egyptiske Dialoginstitut, Jakob Skovgaard-Petersen, vurderer, at erklæringen er et forsøg på at kanalisere modstanden mod tegningerne fra gaden til diplomatiet. Og så har EU-kommissionens formand José Manuel Barroso understreget, at EU ikke vil gå juridisk ind i sagen "Vi er for dialog, men det betyder ikke, at vi skal opgive værdier, som ikke er til forhandling. Intet retfærdiggør vold, og vi må sige til dem, der ikke kan lide tegningerne, at ytringsfriheden ikke er til forhandling. Det er en grundlæggende værdi i vores åbne europæiske samfund."

MW 14/02/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: DANMARK LUKKER AMBASSADER I 4 LANDE
Som resultat af den spændte stemning, har Danmark de sidste par dage trukket sine repræsentanter fra Indonesien, Iran, Syrien og Libanon. Mens tilbagetrækningen for de to sidstnævntes vedkommende kommer af de angreb de danske ambassader i de to lande har været udsat for, skyldes lukningen i Iran at de danske repræsentanter der er blevet udsat for "meget alvorlige trusler." Afdelingschef i udenrigsministeriet Lars Thuesen, der har ansvaret for kriseberedskabet, vil ikke uddybe, hvad truslerne går ud på, eller hvem der har fremsat dem. I Indonesien er situationen så ophedet, at udenrigsministeriet har udsendt en skærpet advarsel til danskere mod at opholde sig i landet. Dette skyldes bl. a. at der er tegn på, at en ekstrem islamistisk gruppering planlægger at opsøge danskere, der opholder sig i landet.

MW 12/02/2006

STORE DEMONSTRATIONER I MUSLIMSKE LANDE I FORBINDELSE MED FREDAGSBØNNEN, MALAYSIA FORBYDER RELIGIØSE SATIRETEGNINGER, EU DROPPER PLANER OM YTRINGSFRIHEDSVEJLEDNING, 10 PERSONER SIGTET FOR TRUSLER MOD JP, FOGH SIGER SAGEN INGEN BETYDNING FÅR FOR DEN DANSKE TILSTEDEVÆRELSE I IRAK
Der har i dag, i forbindelse med fredagsbønnen, overalt i den muslimske verden været store demonstrationer mod Danmark og de øvrige lande, der har publiceret muhammedtegningerne. I de fleste tilfælde har disse været fredelige, men i Gaza truede den militante organisation islamisk jihad med voldelige aktioner. I Malaysia har regering imødekommet de store demonstrationer og indført en lov mod at trykke, importere, fremstille, distribuere eller være i besiddelse af tegninger, der kan "skade den offentlige harmoni og sikkerhed, der kan medføre kaos eller bringe den offentlige ro eller nationale interesse i fare." EU luftede igår også planer om et regelsæt, der skulle tjene som vejledning i god presseetik, men det blev hurtigt dementeret af justitskommissær Franco Frattini. Herhjemme er 10 personer blevet sigtet for trusler mod Jyllands-Posten i forbindelse med publiceringen af tegningerne. "Der er en overvægt af folk med en udenlandsk baggrund, hvilket nok er meget naturligt. Men ellers har de sigtede ikke meget til fælles«, siger kriminalinspektør Bjarne Laursen fra Århus Politi." Politiet efterforsker i alt 104 trusler mod avisen. Til The New York Times sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen i øvrigt igår bl. a. at sagen ikke får nogen indflydelse på Danmarks tilstedeværelse i Irak.

MW 10/02/2006

FORVIRRING OM HOLOCAUST-TEGNINGER I JYLLANDS-POSTEN - opdateret
Igår sagde kulturredaktør ved Jyllands-Posten til CNN, at han overvejede et samarbejde med den iranske avis, der i forgårs annoncerede, at de vil bringe en række satiretegninger om Holocaust for at afprøve Vestens ytringsfriheds grænser. Det nægter chefredaktør Carsten Juste nu vil komme på tale. Flemming Rose siger selv til DR Nyheder "Jeg har begået en fejl. Jeg står 100% bag avisens linie og Carsten Juste i denne sag." Han er nu sendt på ferie på ubestemt tid.

MW 09 & 10/02/2006

OIC, FN OG EU GÅR SAMMEN OM FREDSAPPEL
Den islamiske konferenceorganisation OIC, der består af 57 medlemslande, har nu udsendt en appel om fred sammen med FN og EU. I erklæringen, der er underskrevet af OICs generalsekretær Ekmeleddin Ihsanoglu, såvel som FNs generalsekretær Kofi Annan og EUs udenrigspolitiske koordinator Javier Solana, kritiseres de voldsomme protester mod Jyllands-Postens muhammedtegninger, der har præget Mellemøsten, såvel som andre steder rundt omkring i verden den seneste uges tid. Samtidig med at der udtrykkes stor forståelse for tegningernes fornærmende virkning, hedder det i erklæringen: "Vi er alarmerede over følgerne af offentliggørelsen for flere måneder siden i Danmark af fornærmende karikaturer af profeten Muhammed og de efterfølgende genoptryk i andre europæiske aviser, og de voldelige handlinger, der er opstået som en reaktion... Aggressioner mod liv og ejendomme kan kun skade islams omdømme som en fredelig religion"

MW 08/02/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: FØRSTE DØDSOFRE, LIBANON OG SYRIEN UNDSKYLDER, DEN DANSKE AMBASSADE I TEHERAN ANGREBET, IRAN STOPPER AL HANDEL MED DANMARK, USA, STORBRITANNIEN, FRANKRIG OG NATO BAKKER DANMARK OP
Sagen om muhammedtegningerne krævede igår sine første dødsofre. Det skete dels ved en demonstration i den Afghanske by Mehtarlam, såvel som i hovedstaden Kabul, hvor i alt tre mennesker blev skudt under en konfrontation mellem domonstranter og politiet, dels under optøjer i Somalia, hvor en person blev dræbt, dels i den Tyrkske by Trabzon hvor en katolsk præst blev skudt af ukendte gerningsmænd - et drab med mulig forbindelse til tegningerne. Også under urolighederne i Beirut, der førte til raseringen og nedbrændingen af den danske ambassade døde en person. Oven på ambassadebranden i Beirut er den libanesiske indenrigsminister trådt tilbage og regeringen har officielt undskyldt til Danmark for ikke at have formået at beskytte ambassaden. Også den syriske regering har beklaget det lignende angreb på de skandinaviske ambassader i Damaskus i forgårs. Problemerne forsætter imidlertid for de danske diplomatiske delegationer i den muslimske verden: ambassaden i Indonesien er blevet lukket pga. uroligheder, mens ambassaden i Teheran igår var under angreb fra demonstranter, men undgik andet en overfladiske skader, da politiet fik stoppet urolighederne. Samtidig har den iranske regering stoppet al handel med Danmark i protest over tegningerne. I kontrast til de seneste dages kritik, har både den britiske premierminister Tony Blair og den amerikanske ambassadør i Danmark nu utvetydigt erklæret deres støtte til Danmark i sagen. Også Frankrigs præsident Jacques Chirac og NATOs generalsekretær Jaap de Hoop har erklæret deres støtte.

MW 07/02/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: DET DANSKE KONSULAT I BEIRUT STUKKET I BRAND, USA KRITISERER SYRIEN, IRAKISK OPRØRSGRUPPE OPFORDRER TIL ANGREB PÅ DANSKERE, IRAN TRÆKKER SIN DANSKE AMBASSADØR
En tusindtallig demonstration mod muhammedtegningerne i Libanons hovedstad Beirut har i dag ført til voldsomme kampe mod sikkerhedsstyrkerne og til ildspåsættelse af det danske konsulat. Udenrigsministeriet opfordrer nu alle danskere til at forlade Libanon. Samtidig har det amerikanske udenrigsministerium skarpt kritiseret den syriske regering for ildspåsættelsen af bygningen med den danske, norske, svenske og chilenske ambassade igår, sotrmningen af ambassaden kunne ikke været sket uden "regeringens viden og opbakning." hedder det i deres erklæring. I den Irakiske by Ramadi har der de sidste dage, bl.a. via løbeseddelsomdelinger, været opfordringer til anbgreb på danske statsborgere og de danske tropper i den sydlige by Basra fra en gruppe der kalder sig den militante fløj af Retfærdighedens hær. Og så har Iran hjemkaldt sin ambassadør fra Danmark, samtidig med at Iran nu vil nægte alle danske journalister at rapportere fra Iran. Igår meddelte den iranske præsident Mahmoud Ahmadinejad endvidere, at alle kontrakter, som Iran har indgået med virksomheder i lande, der har offentliggjort tegningerne, skal ophæves.

MW 05/02/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: DANSK/SVENSK/NORSK AMBASSADE I DAMASKUS STORMET, JORDANSK AVISREDAKTØR ANHOLDT
Som følge af sagen mod muhammedtegningerne, stormede demonstranter i Syriens hovedstad Damaskus tidligere i dag den danske, den svenske og den norske ambassade, der alle ligger i samme bygning (sammen med den chilenske). Der blev sat ild til bygningen, men ingen kom til skade. Aktionen skulle angiveligt være en reaktion på verserende rygter om, at danskere i dag ville organisere en offentlig afbrædning af Koranen i København. I Jordan er redaktøren for ugeavisen al-Shihan, der torsdag offentliggjorde tre af Jyllands-Postens muhammedtegninger ledsaget af en artikel, der kritiserede islamistiske grupperingers reaktion på dem, blevet anholdt. Det fremgår ikke af Ritzaus rapport, hvad anklagerne går på.

MW 04/02/2006

MUHAMMEDTEGNINGERNE: KRITIK FRA USA OG ENGLAND, FORMANINGER OM FRED FRA FN OG EU
Igår meldte det amerikanske udenrigsministerium sig på banen som kritikere af Jyllands-Postens muhammedtegninger. Talsmand Kurtis Cooper sagde: "Disse tegninger fornærmer muslimers tro, og er en provokation mod deres religiøse overbevisning... Vi anerkender og respekterer fuldt ud ytringsfrihed, men det må ske samtidig med presseansvarlighed... Det er ikke acceptabelt at ophidse til etnisk had på denne måde. Vi opfordrer til tolerance og respekt for alle samfund og for deres religiøse tro og praksis." Og i dag har den britiske udenrigsminister rost de britiske medier, for ikke ligesom så mange andre europæiske medier at have bragt tegningerne, "Der er ytringsfrihed, og det respekterer vi alle, men der findes ikke nogen forpligtelse til at krænke eller til at ophidse unødigt" sagde han og tilføjede, at Jyllands-Posten aktion var "Respektløs og forkert." Samtidig har såvel EUs udenrigspolitiske chaf Javier Solana, som FNs generalsekretær Kofi Annan manet til besindighed. Solana har i et interview appelleret om "gensidig respekt" i sagen, mens Annan har opfordret muslimer verden over til at tage Jyllands-Posten undskyldning fra i tirsdags til sig: "...selvfølgelig er ytringsfrihed aldrig absolut. Der følger ansvar og vurderinger med. Det, der er vigtigt, er, at avisen, der først offentliggjorde tegningerne, har sagt undskyld. Jeg vil opfordrede mine muslimske venner til at acceptere denne undskyldning, at acceptere den i den barmhjertige Allahs navn, og lad os så komme videre."

MW 04/02/2006

INGEN UNDSKYLDNING FRA STATSMINISTEREN OG UDENRIGSMINISTEREN
Tidligere i dag mødtes Statsminister Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller med de 11 muslimske ambassadører, der i nogle måneder nu har anmodet om et møde om sagen om muhammedtegningerne. De to ministre benyttede lejligheden til at forklare regeringens position i sagen, men kom ikke med den undskyldning, mange muslimer har krævet. Udenrigsministeren kritiserede i sin tale den misinformation, der er blevet spredt om sagen i den muslimske verden, og som har været med til at få situationene til at eskalere, men sagde samtidig at den danske regering tror på dialog og gensidig forståelse som vejen frem.

MW 03/02/2006

STATSMINISTEREN INTERVIEWET PÅ AL-ARABIYA, KOFI ANNAN PROBLEMATISERER MUHAMMEDTEGNINGERNE
Statsminister Anders Fogh Rasmussen blev tidligere i dag interviewet på den arabiske TV-kanal Al-Arabiya om sin og regeringens holdning til Muhammedtegningerne. Han gentog sin skelnen mellem sin personlige afstandtagen fra tegningerne og det umulige i en påtagelse af ansvaret fra regeringens side. Flere iagttagere i den muslimske verden kritiserer dette og anslår at det ikke vil hjælpe sagen i en fredeligere retning, da statsministerens skelnen for de fleste af Al-Arabiyas seere ikke giver mening. Tidligere på dagen kritiserede FNs generalsekretær Kofi Annan via sin talsmand Stephane Dujaric i generelle vedninger Jyllands-Postens aktion ved at sige, at "... ytringsfriheden altid skal udøves på en måde, der fuldstændig respekterer religiøse trosretninger og principper."

MW 03/02/2006

STATSMINISTEREN MØDES MED AMBASSADØRER, UDENRIGSMINISTERIET FRARÅDER DANSKERE AT REJSE I GAZA
Statsminister Anders Fogh Rasmussen, at han vil mødes med elleve muslimske ambassadører i sagen om muhammedtegningerne. De elleve bad allerede i okbotber om et møde, men han nægtede, da han ikke mener sagen er regeransvar, og fordi de elleve i følge ham bad om et "retsligt skridt" i sagen fra hans side. Efter stærkt pres fra såvel national som internationalt hold, har han nu alligevel besluttet sig for et møde, som kommer til at foregå i morgen kl. 11 i udenrigsministeriet. Hvad han vil fortælle de 11 er uklart, men de forventer, i følge den egyptiske ambassadør Mona Omar Attia mere end en redegørelse for regeringens position: "Vi kender allerede den danske regerings holdning. Det, vi venter på, er ikke en forklaring. Men vi må se, hvad han siger, måske kommer han med et godt initiativ." I mellemtiden har Udenrigsministeriet besluttet sig for at fraråde danske statsborgere at opholde sig eller rejse i Gaza. Dette sker på baggrund af de demonstrationer der har været, og demedfølgende dødstrusler, der har lydt i området, såvel som på Vestbredden. Udenrigsministeriet fraråder endvidere danskere at rejse i Yemen.

MW 02/02/2006

FRANCE SOIRS DIREKTØR FYRET PÅ GRUND AF MUHAMMEDTEGNINGER
Ejeren af France Soir, Raymond Lakah, har nu fyret sin ansvarshavende direktør, Jacques Lefranc, fordi avisen igår bragte Jyllands-Postens 12 muhammedtegninger se Rackhams nyhed 01/02/06 nedenfor). I en pressemeddelelse skriver han "Vi udtrykker vor beklagelse til det muslimske samfund og alle de mennesker, der blev chokeret over offentliggørelsen” af tegningerne." Den franske regering sagde igår, at beslutningen om at bringe tegningerne "ene og alene" var avisens ansvar, og at ytringsfriheden er ukrænkelig i Frankrig.

MW 02/02/2006

FRANSK AVIS GENOPTRYKKER MUHAMMEDTEGNINGERNE
Den franske tabloidavis France Soir bringer i dag Jyllands-Postens 12 Muhammedtegninger, ledsaget af en ny tegning på forsiden, der viser en vred Muhammed sammen med andre profeter som Jesus og Buddha. Jesus siger: "Lad nu være med at være sur, Muhammed, vi har alle sammen optrådt i karikaturer." Avisen skriver at gengivelsen af tegningerne ikke skal betragtes som "unødvendig provokation", men snarere udgør "substansen i en global kontrovers". Chefredaktør for Jyllands-Posten Carsten Juste siger, at France Soir ikke har været i kontakt med dem før de bragte tegninger, men at han synes det er modigt af dem at bringe dem. Journalistforbundet, der administrerer ophavsretten til de tolv tegninger bekræfter at en fransk avishar været i kontakt med dem, men ikke hvilken og om de har indgået en aftale.

MW 01/02/2006

DANSKERE OG SVENSKERE TRUES I GAZA, OIC SØGER FN-RESOLUTION MOD DANMARK, FOGH TAGER AFSTAND FRA MUHAMMEDTEGNINGERNE, JYLLANDS-POSTEN UNDSKYLDER
Som følge af trusler fra Al-Aqsa martyernes brigade, sendt i cirkulation via løbesedler, råder det svenske udenrigsministerum sine statsborgere fra at opholde sig eller rejse i Gaza og på Vestbredden. Samtidig har den Islamiske samarbejdsorganisation OIC annonceret at de 57 lande den repræsenterer vil rejse sagen for FN og søge en resolution mod forulempelser mod Islam à la Jyllands-Postens og den Arabiske liga, der repræsenterer 22 lande,har meddelt at også de vil søge en resolution. Herhjemme har Statsminister Anders Fogh Rasmussen nu personligt taget afstand fra tegningerne, men fastholder at regeringen ikke vil give en undskyldning: "Jeg har personligt sådan en respekt for menneskers religiøse overbevisning, at jeg personligt aldrig vil fremstille Muhammed, Jesus eller andre religiøse skikkelser på en måde, som kan krænke andre mennesker... Ytringsfriheden er ukrænkelig. Det er uden mening, at vi skal give en undskyldning." Samtidig har Jyllands-Posten v. chefredaktør Carsten Juste i åbent brev for første gang undskyldt for at have krænket mange muslimer, men vil ikke undskylde for tegningerne i sig selv: "De 12 tegninger var efter vores opfattelse sobre og var ikke tænkt som krænkende. De var ikke i strid med dansk lovgivning, men har uafviseligt krænket mange muslimer, hvilket vi skal undskylde."

MW 30/01/2006

FLERE VOLDSOMME INTERNATIONALE REAKTIONER PÅ MUHAMMED-TEGNINGERNE
De seneste dage er kontroverserne omkring Jyllands-Postens 12 tegninger af profeten Muhammed eskaleret yderligere. I sidste uge trak Saudi-Arabien deres ambassadør i Danmark hjem i protest og annoncerede boykot af danske varer - et boykot flere andre mellemøstlige lande har fulgt. EU er gået ind i denne sag og vil tage den op i Verdenshandelsorganisation (WTO). Saudi-Arabien fik i går selskab af Libyen, der lukkede deres ambassade i Danmark. I Gaza har der været demonstrationer mod Danmark med afbrædning af Dannebrog, og i dag stormede medlemmer af den militante organisation Al-Aqsa martyrernes brigade det lokale EU-kontor i Gaza i protest mod tegningerne og med krav om en undskyldning fra den danske regering. Ingen kom til skade og besætterne forlod kontoret efter en halv time. Samtidig har Dansk Røde kors trukket tre medarbejdere ud af hhv. Gaza og Yemen fordi de føler sig truet. Samtidig har USAs forhenværende præsident under et besøg i Quatars hovedstad Doha i dag kritiseret tegningerne som"skammelige". Herhjemme er Jyllands-Postens hjemmeside flere gange blevet angrebet af hackere i kølvandet på et åbent brev til Saudi-Arabien de udsendte i lørdags, hvor de forsøgte at redegøre for motivationerne bag deres offnetliggørelse af tegningerne og i dag har avisens kulturredaktør Flemming Rose været interviewt på den arabiske nyhedskanal Al-Jazeera, hvor han også forsøgte at forklare avisens dispositioner.Debat: Rackhams forum

MW 30/01/2006

STATSMINISTEREN AFVISER KRITIK AF DANMARK
Statsminister Anders Fogh Rasmussen afviste igår den kritik af Danmark, der lå til grund for FNs højkommissær for menneskerettigheders henvendelse for to måneder siden. Kritikken var affødt af kontroverserne omkring Jyllands-Postens 12 tegninger af profeten Muhammed og ansporet af en henvendelse fra sammenslutningen af muslimske stater OIC. "Vi har givet en faktisk redegørelse af, hvordan Danmark griber beskyttelsen af menneskerettigheder og mindretal an. Jeg tror, at den redegørelse på alle punkter vil leve op til de forventninger, som menneskerettighedskommissæren har", sagde statsministeren og fortsatte "Der er ikke noget at komme efter".
Mere: Jyllands-Posten

MW 25/01/2006

KÅRE BLUITGENS MUHAMMEDBOG UDKOMMET
I går udkom så den bog, der ved sin foromtale blev indirekte årsag til den diplomatiske krise Danmark har befundet sig i de seneste måneder, Kåre Bluitgens billedbog om profeten Muhammeds liv. Det var som svar på Bluitgens offentlige udtalelser om , at flere tegnere havde takket nej til at illustrere hans bog af frygt for reaktionerne fra det islamiske samfund, at Jyllands-Posten trykte de tolv Muhammed-tegninger, der vakte så stor furore blandt visse danske muslimer såvel som rundt omkring i den muslimske verden (se Rackhams nyheder 13/01/06 (nedenfor), 09/12/05, 03/12/05, 02/12/05 (begge nedenfor), 11/10/05, samt vores seneste leder). Bogen bliver noget blandet modtaget af kritikerne. Mens Steffen Larsen i Politiken roser dens for sin tætte forholden sig til forlæggene, men beskriver den som noget tør i sin formidling af stoffet. Jørgen Bæk Simonsen anbefaler den i Kristeligt Dagblad, men kalder den tendentiøs i forhold til sit stof og ser den bl. a. som et indlæg i den danske invandrerdebat. I et debatindlæg i Politiken tager imam Abdul Wahid Pedersen, imam, foredragsholder og oversætter Fatih Alev og forfatter Amér Majid fredeligt afstand fra den som en misrepræsentation af den profet de tilbeder. Ingen tager imidlertid særlig stilling til de tegninger, bogen er udstyret med og som ellers har været det mest markante diskussionsemne i forhold til den. Tegneren er i øvrigt anonym.

MW 25/01/2006

NORSK AVIS MODTAGER DØDSTRUSLER; MAND SIGTET FOR DØDSTRUSLER MOD JP; MUHAMMEDTEGNERE VIL OPRETTE INTERNATIONAL STØTTEFOND
Vebjørn K. Selbekk, chefredaktør for den norske, kristne avis Magazinet, der tirsdag bragte Jyllands-Postens 12 famøse tegninger af profeten Muhammed, har nu modtaget to dødstrusler via email, den ene viser billeder af forkullede lig. Avisen har endvidere modtaget et stort antal kritiske såvel som rosende emails som reaktion på deres "solidaritetsaktion". Imens er en 29-årig norsk mand blevet sigtet for at have afsendt en dødstrussel mod Jyllands-Posten i tirsdags. Sagen vil blive ført i Norge. I Danmark har Dansk journalistforbund og foreningen Danske bladtegnere på vegne af de 12 ophavsfolk til tegningerne sendt brev til de mange medier, der har bragt billederne, og bedt dem udbetale honorar til tegnerne. Disse penge skal gå til en international støttefond, stiftet af tegnerne, hvis opgave det skal være at støtte bladtegnere rundt omkring i verden.Leder: Ord har magt
Debat: Rackhams forum

MW 13/01/2006

DANSKE TEGNESERIESKABERE PROTESTERER OVER DØDSTRUSLER
Protest indsendt til den pakistanske ambassade
Af Matthias Wivel

PAKISTANSK PARTI NÆGTER AT HAVE UDSKREVET DUSØR
Det religiøse pakistanske parti Jamaat-e-Islami nægtede igår overfor TV-Avisen, at have udskrevet en dusør på de danske "Muhammed-bladtegnere" (se se Rackhams nyhed 11/10/05 og 02/12/05 nedenfor), som den danske ambassade i Pakistan ellers havde meddelt. "Det er der ingen, der har sagt. Vi er ikke onde. Den person, der har skrevet det i avisen i Danmark, har først folk bag lyset", sagde partiets generalsekretær Munawar Hassan. De danske ambassade fastholder imidlertid sine oplysninger om dødstruslen, der ifølge dem blev fremsat under en demonstration for nylig. Stasminister Anders Fogh Rasmussen fordømte i øvrigt i går dødstruslen på det skarpeste: "Jeg tager på det allerkraftigste tager afstand fra tilkendegivelserne og fordømmer det. Det er foruroligende og uacceptabelt. Det bør selvfølgelig være sådan, at enhver kan ytre sig efter de regler, der gælder indenfor lovens rammer uden frygt for, at nogen vil begå terroranslag i den forbindelse."

MW 03/12/2005

PAKISTANSK PARTI UDLOVER DUSØR PÅ "MUHAMMEDTEGNERENS" HOVED
Kontroverserne om Jyllands-Postens tegninger af profeten Muhammed, der i oktober udløste vrede i visse muslimske kredse, medførte demonstrationer og dødstrusler mod avisens tegnere (se Rackhams nyhed 11/10/05), har taget en ny drejening. Det religiøse pakistanske politiske parti Jamaat-e-Islami og deres ungdomsorganisation har netop udlovet en dusør på hvad der svarer til kr. 50.000 til den eller dem, der dræber "Muhammedtegneren" som de i entalsform sandsynligvis af uvidenhed beskriver de tolv tegnere der deltog i avisens manifestation, samtidig med at de har krævet alle danskere udvist af landet. Den danske ambassadør i Pakistan, Bent Wigotski, advarer derfor danske turister om at skilte for meget med deres nationalitet og om ikke at være for åbenmundede i samtaler med pakistanere. Selv fastslår han, at sagen ikke får ham til at forlade landet. Den pakistanske ambassadør i Danmark Javed Qureshi tager skarpt afstand fra dødstruslen og siger, at den pakistanske regering sandsynligvis vil gå ind i sagen, da en sådan udlovning af dusør må stride mod pakistansk lov.Mere: Berlingske tidende
Mere: DR

MW 01/12/2005  

BALLADE OVER BLADTEGNERBILLEDER AF MUHAMMED
For godt tre uger siden kunne man i diverse danske dagblade læse, at forfatteren Kåre Bluitgen ikke kunne finde en tegner til sin billedbog om Profeten Muhammeds liv, fordi de tegnere han havde været i kontrakt med frygtede repressalier fra yderligtgående muslimer for at trodse det billedforbud, der i Islam hersker mod afbildningen af Gud og Profeten (og ofte mere end det). Ansporet af sagen bragte Morgenavisen Jyllands-Posten kort efter 12 tegninger af Muhammed, signeret en håndfuld danske bladtegnere. Dette har mange danske muslimer opfattet som en provokation, og der er flere steder blevet sat organiserede klager - bl.a. i form af en SMS-kæde - mod avisen i gang. En gruppe indvandrerforeninger har endvidere uden resultat forsøgt, at opnå en politisk fordømmelse af tegningerne. Og over weekenden indløb sågar en telefonisk dødstrussel mod tegnerne, der viste sig at være begået af en 17-årig, som politiet har fundet og anholdt. I en leder i avisen påkalder man sig ytringsfriheden og opfordrer folk, der føler sig krænkede til at afprøve sagen ved en domstol i henhold til straffelovens paragraf 140, som omhandler offentlig hån af "i landet lovligt bestående religionssamfunds troslærdomme eller gudsdyrkelse."Debat: Rackhams forum

MW 10/11/2005 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterede links:
Wikipedia: Opsummering af sagen
Jyllands-Posten: The Mohammed Affair
Politiken: Fokus - tegninger af Muhammed
Se tegningerne: Annoy.com
Mohammed Image Archive
Om Profeten og tegningesagen: Prophet Muhammad
Det danske udenrigsministerium: The Drawings


tilbage til Tema


© 2006 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2006 the respective artists and authors. All rights reserved.