tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

ÅRETS RADISEHØST
Top Shelf Asks the Big Questions, Kramers Ergot #4, Orchid & Drawn & Quarterly Showcase

Af Matthias Wivel

Antologien har gennemgået en ganske tankevækkende udvikling på det amerikanske tegneseriemarked. Fra at være den altdominerende grundmodel i tegneseriebladets første 3 årtier - tænk Famous Funnies, Action Comics, Police Comics, Walt Disney's Comics and Stories, Tales From the Crypt og Mad - er den fra og med undergrounds'ne langsomt men sikkert blevet et smalt og relativt elitært anliggende. I dag er antologiudgivelser en sjældent forekommende størrelse fra de store forlag, men de hos de mindre i overvejende grad er en fast del af publikationslinien. Dertil kommer et svimlende antal selvpublicerede præsentationsantologier i undergrunden - antologier der spænder viften fra fotokopi til silketryk.

 

Problemet med antologier generelt er selvsagt, at kvaliteten svinger de enkelte bidrag imellem og at man, fordi disse svingninger ofte tydeligt lader sig registrere, sjældent føler sig fuldt ud mættet af traktementet. Selv de bedste af slagsen - Raw, Wierdo, Drawn & Quarterly (eller i Europa; Lapin, Cheval sans tête, Strapazin, Mano) - har alle, trods et ubestrideligt højt redaktionelt niveau, deres svage øjeblikke. Det der måske mere end noget andet gør, at vi tildeler de fleste af disse antologier klassikerstatus er imidlertid, at de involverede i dem leverer arbejde, der hører til det bedste de har præsteret. Selvom jeg, som det vil fremgå, mener at i hvert fald en af de her behandlede udgivelser rummer rent kunstnerisk særdeles væsentligt arbejde og endvidere er tilbøjelig til at udnævne mindst en af de medvirkende serieskabere som en mester i svøb - er det ikke udelukkende det, der gør udvalget her interessant, men også det, de som helhed repræsenterer.

 

Det drejer sig om hvad jeg uden tøven vil kalde årets 4 mest bemærkelsesværdige nordamerikanske tegneserieantologier: det lille, men hastigt voksende forlag Top Shelfs Top Shelf Asks the Big Questions, det fjerde nummer af den eklektiske californiske avantgardeantologi Kramers Ergot, første nummer af den nystartede temaantologi Orchid og sidst, men ikke mindst, det canadiske kvalitetsforlag Drawn & Quarterlys Drawn & Quarterly Showcase, Book One, der er helliget unge, up-and-coming talenter. Gennemlæsningen af disse 4 efterlader en håndgribelig fornemmelse af den nordamerikanske tegneseries nu. De besidder, som det skal vise sig, en række fællestræk og synes endda at bære på prægnante ledemotiver på tværs af såvel udgivelse som bidrag - hvis man lytter, fornemmer man hvor tegneserien er.

 

 

TOP SHELF ASKS THE BIG QUESTIONS, redigeret af den ene af Top Shelfs ejere, Brett Warnock, og serieskaberen Robert Goodin, er en ret besynderlig sammensætning. Redaktionelt minder den meget om den årlige SPX-antologi, der udgives i forbindelse med seriefestivalen af samme navn: en lang række unge talenter præsenteres side om side med enkelte veteraner, samtidig med at specifikke kollektiver eller nationale traditioner tilegnes specielle sektioner. Det hele garneres med nogle interviews, der tilføjes nogle farvesektioner og sidst, men ikke mindst, blandes det hele skønsomt så det bliver fuldstændig uoverskueligt.

 

Top Shelfs antologi leverer således, udover en lang række serienoveller, en speciel hyldestsektion viet til Charles Schulz, en sektion tilegnet serieskaberne omkring det schweiziske forlag Atrabile, særlige feature-præsentationer af de amerikanske serieskabere David Chelsea (der også interviewes) og Joven Kerkes (hvis arbejde er spredt ud mellem de andre bidrag i antologien og delvist er trykt i farve), en skitsebogssektion af tyske Martin tom Dieck og sidst, men ikke mindst, publikumsmagneten: Den "Cobweb"-historie Alan Moore og Melinda Gebbie på højst besynderlig vis sidste år ikke fik lov at offentliggøre i ABC-titlen Tomorrow Stories, fordi Scientology-stifteren L. Ron Hubbard er med.

 

For nu at starte med den sidste - der her af copyright-årsager har fået en anden titel - er det, som kunne forventes, en lille virtuost skrevet og rædselsfuldt tegnet 6-siders ting i farver, der på vanlig Moore-vis gennemgår en obskur okkultist ved navn John Whiteside Parsons' liv og mystiske levned. Det mest interessante ved historien er egentlig spørgsmålet om, hvorfor i alverden ABCs over-udgiver DC Comics nægtede at udgive den (især da de samme måned trykte en kort L. Ron Hubbard-biografi i en af deres Big Books). Hubbard optræder i en birolle som Parsons' åndemanende makker og hans elskerindes elsker. Han sættes så vidt jeg kan vurdere ikke i dårligt lys; hvad er det præcist DC ikke har brudt sig om her? Man fristes til at forestille sig, at der sidder nogle rettroende Scientologer et sted i direktionen, for hvem denne - egentlig ganske respektfulde (for Moore er den slags fiksfakserier jo som bekendt så naturligt som at stå op om morgenen) - behandling af deres urørlige afgud ikke er comme il faut.

 

Nok om det - antologiens væsentligste bidrag er at finde andetsteds. Et godt sted at tage fat er Schulz-sektionen, som delvist består af genoptryk af en række hyldeststrips fra avisen The Austin American Statesman. Denne byder på en række overvejende kløgtige og punktvis rørende små serier og mini-essays om manden og værket af profiler som Bill Griffith, Ivan Brunetti, Ted Stearn, Dylan Horrocks, Joe Matt, Seth, Tony Millionaire og Warren Craghead. Sidstnævntes er det mest originale: En løst sammenhængende call-response-rutine, hvor replikker fra de klassiske striber med tilhørende (opdigtede) svar sidestilles med løsrevne og løst tegnede illustrationer af tilfældige eksempler på de el-master, skorstene, tagrygge, mm., der udgør det amerikanske suburbia, hvis fremkomst og spredning mod demografisk dominans, Schulz' stribe konnoterede som ingen anden tegneserie. Cragheads påkaldelse af dette aspekt af striben er bevægende på en uudgrundelig måde, der ikke er helt ulig den, man finder i årgangs-Radiserne, og derved fremhæver dialogen mellem dengang og nu som noget essentielt.

 

Stærkest er imidlertid Chris Wares essay med tilhørende seriepastiche om Schulz, der oprindeligt skulle have været trykt i Chip Kidds grænsende til det fetichistisk lirede Radisebog Peanuts - The Art of Charles M. Schulz (2001). Wares tekst er fyldt med inciterende iagttagelser, som fx. hvorledes mellemkrigstidens amerikanske striber domineredes af børnefigurer, der tænkte og opførte sig som voksne, for at blive erstattet af det modsatte efter 1945 og, mere basalt, hvordan Schulz' streg på et tidspunkt (i de tidlige 60ere?) ophører med at illustrere figurernes handlinger og i stedet inkarnerer selv samme, og derved opnår det "interne liv", Ware betragter som tegneseriens "æstetiske kerne". Når alt dette er sagt, er Wares hyldest til Schulz først og sidst en dybfølt salut til den eneste tegneseriefigur nogensinde, han virkelig har haft sympati for: Schulz' alter-ego Søren Brun, i hvem Ware siden sit første møde med serien i smertefuld selverkendelse har set sig selv. Ligesom med Moores serie, undrer man sig eftertrykkeligt, om end af andre årsager, over hvorfor i alverden dette essay - og den tilhørende serie, som næsten tangerer art spiegelmans fantastiske, "bedste-siden-Maus", seriehyldest til Schulz i The New Yorker dengang han døde - ikke kom med i Kidds bog.

 

Atrabile-sektionen er udstillingsvindue for en håndfuld af Genèves fremmeste unge serieskabere og forlaget bag dem. Blandt dem finder vi Frederik Peeters (kendt for den stærke selvbiografiske serie om sit liv med en HIV-ramt kæreste og stedsøn, Pilules bleues fra 2001), som leverer en lille virtuos, men ret uinteressant fabel fortalt fra en hunds synspunkt; Andréas Kündig, som er repræsenteret med en smuk stiliseret pantomimeparabel; den altid veltegnende Tom Tirabosco, som fortæller en kort historie om et barns afmystificerende erkendelse af voksenverdenens banalitet; og canadieren Nicholas Robel, som iscenesætter en kollage af forfejlede kæresteforhold. Det meste er ganske overlegent orkestreret og bestemt smukt at se på, men forekommer i sidste ende mere end noget andet som langbenet æstetik.

 

Der er væsentlig mere næring at hente i Martin tom Diecks skitsebogssektion, der viser os en række forarbejder til hans mesterværk Hundert Ansichten der Speicherstadt (1997). Det er livligt og følsomt skildrede gengivelser af hans yndlingsemne - vand i al dets storhed og ynde, såvel som af fantasiarkitekturen i seriens pakhus- og kanalby, og - ikke mindst - thumbnails af dele af dens løse, narrative forløb. Dieck bringer i disse udkast mindelser om Palle Nielsens pennetegninger, hvilket desto mere får en til at fortvivles over at det hele, skønt det - med én enkel undtagelse - er i ren sort/hvid, enten er pixeleret eller slået i gråtoneraster, yyyyyyyyynk!

 

Af de mindre kendte, fortrinsvis nordamerikanske bidrag, der udgør resten af antologien, finder man - til trods for et ganske højt håndværksmæssigt niveau - kun få bemærkelsesværdige serier: Den allerede nævnte Chelsea har et ganske stemningsmættet skiftevis McCay-linieret og pointillistisk udtryk, der gør sig klart bedre i hans illustrationer end i hans ret ligegyldige serier. Kerkes, på hvem der bruges uhensigtsmæssigt meget plads (og endda en del farve!), har en ganske morsom streg, men absolut intet på hjerte. James Kochalka leverer den sædvanlige liflige lille mundfuld, mens tyske Ulf K. står for den ligeså forventede kaloriefattige, men ferme grafiske S/H-snack og Winschluss spiser os af med en misantropisk, sort-humoristisk dyrefabel, der overbeviser grafisk, men heller ikke just stiller sulten.

 

Blandt de bedre bidrag finder man den fortsat ukendte post-undergroundveteran Kevin Quigley, der ikke er blevet bedre til at tegne, men alligevel fortæller en ganske rørende historie om en midaldrende taber, der møder sin barndoms hemmelige kærlighed til en fest. Redaktør Rob Goodin slår endvidere Winschluss på hjemmebane med en dyrefabel om et spirende venskab mellem to naturlige fjender - en abe og en krokodille - der i sidste ende på ganske hjerteskærende vis må skilles (igen er serien slået i raster... aaaargh!).

 

Alt i alt er antologien en noget uformelig og uoverskuelig størrelse, men der er tilpas mange godbidder til at den må regnes som en af årets antologier, og Wares og Diecks bidrag gør den i sig selv værd at eje.

 

KRAMERS ERGOT #4, redigeret og udgivet af serieskaberen Sammy Harkham, er anderledes vægtig. Den er et kunstnerisk og stilistisk statement af den slags, man kun sjældent ser indenfor mediet. Med imponerende konsekvens, og i lækkert udstyr, præsenterer denne enorme antologi værker, der i overvejende grad er af en sådan beskaffenhed, at man nødvendigvis må tænke over - og muligvis revidere - sine kriterier for såvel den formale som den æstetiske bedømmelse af en tegneserie.

 

Der har i de seneste år indfundet sig en venlig, laissez-faire holdning til det at lave tegneserier i Nordamerika, som sandsynligvis først og fremmest udspringer af kontinentets utroligt vitale mini-comicsscene. Med årtiers forsinkelse i forhold til fx. billedkunsten er det førhen så dominerende selvpåførte krav om håndværksmæssig formåen blandt mange unge serieskabere blevet sendt dinosaurernes vej til fordel for det 'rene' og jomfruelige udtryk.

 

I modsætning til tidligere generationers opgør med tingenes tilstand, er denne nye generation - for det er rent faktisk et så bredt fænomen, at man med belæg kan tage det begreb i brug - normalt hverken vred og ikonoklastisk i samme forstand som 60ernes og 70ernes underground, eller optaget af den personlige virkelighed på samme måde som 80ernes og 90ernes punkæsteter og selvbiografer. Ikonoklasmen består i forkastelsen af den traditionelle, håndværksbaserede æstetik og den personlige virkelighed er i overvejende grad blevet frataget såvel sin realisme, som sin eksistentielle alvor og retter i stedet sit fokus indad, ofte med en vis ironisk distance.

 

Lidt som man oplevede det med grunge-rocken i starten af 90erne og som man oplever det i dele af den alternative HipHop i dag, er det blevet hipt af være en følsom, kåånstnerisk, let slackeragtig forstadsdreng (eller -pige), der - verdens gru og sin mangel på håndelag til trods - sætter sig spor i form af små, personlige frembringelser af stor angivelig skønhed.

 

Med James Kochalka og hans for nogle år siden fremsatte håndværksfjendske teori om "Craft is the Enemy!" som ikke bare ideologisk, men æstetisk pejlemærke, ser man således i dag et bredt felt af 'alternativserier', der fortæller små, ofte absurde og sidste ende ret risikofri historier, der ofte postulerer poetisk dybde og med stor selvbevidsthed pryder sig med deres harmløshed, venlighed og, ja, nuttethed. Cute er den nye, ironiske selviscenesættelse; Brut er den både selv- og skråsikre holdning til håndværk som en hindring - CuteBrut er den nye stil for den nye generation!

 

Som sagt har denne trend indtil nu primært set dagens lys i forskellige minicomics - ikke mindst dem fra den bemærkelsesværdige gruppering af serieskabere fra St. Louis og den fra Providence oprindeligt hidrørende kunstnerkreds Fort Thunder - men er blevet konsolideret af antologier som netop Kramers Ergot og de væsensbeslægtede NON og The Ganzfeld (samt Blab! men i den er det mest de gamle drenge og piger, der får lov til at slå sig løs med farveladen), såvel som af udgivelser fra en række alternativforlag med Highwater Books i spidsen.

 

Fænomenet er primært nordamerikansk og har et langt stykke ad vejen med den amerikanske forstadslivsstil og den særlige demografiske spredning og isolation, der ligger til grund for den, at gøre. Men det eksisterer også til en vis grad i Europa - antallet af små fotokopierede, nuttede og uforpligtende fanzines og primitivt udførte antologier synes at være hastigt voksende, ikke mindst i de fransksprogede lande, men også herhjemme, hvor det er nærliggende at se Tegneseriemix, Banansensgade, osv. som en slags delvise andedamspendanter til udviklingen over there - om ikke andet, så i kraft af deres holdning til teknisk formåen.

 

Det essentielt velgørende ved denne nye holdning er, at det at skabe et værk ikke længere er så intimiderende, at folk fratages modet til at udtrykke sig og derfor i ét væk gør det, koste hvad det vil af pindemænd, plothuller, pladderpoesi og petit-patos. Der er noget grundlæggende sundt ved at udtrykke sig på trods. Når det er sagt, er der imidlertid også noget basalt ukonstruktivt ved at afskrive såvel håndværksmæssig kunnen, som - i delvis forlængelse deraf - bevidst at neddrosle sine tematiske ambitioner. Og så er der noget inderligt selvmodsigende og lidet befordrende for frembringelsen af stor kunst i - bevidst eller ubevidst - at følge en trend i det personlige udtryks navn.

 

Bevares, denne ny bølge af tegneserier har bestemt bragt væsentlige værker med sig, men langt fra alle dens udøvere er i besiddelse af Tom Harts underfundige humor og udsøgte sans for det skrevne ord, Ron Regé Jrs. stærke grafiske talent og føling med det forskrækkende eller John Porcellinos eksistentielle inderlighed. CuteBrut'en er, ganske enkelt, en i overvejende grad bekymrende trend, der alt for let undskylder produktionen af inferiørt arbejde.

 

For at vende tilbage til sagen: Grunden til at Kramers Ergot #4 gør så stort indtryk er, at den tager den ovenfor skitserede æstetik nogle skridt videre end man før har set. Fx fokuseres der i sjælden grad (men ikke kun) på lyriske og associative billedforløb, snarere end de mere historie- eller plotorienterede sekvenser, man normalt forbinder med tegneserier. Mange vil således indvende, at en del af det præsenterede materiale slet ikke er tegneserier, og det er det måske heller ikke, men i sidste ende er det en frugtesløs og uløselig diskussion, der ikke behandler værket - for der er nærmest tale om et, om ikke andet så redaktionelt, "værk" i dette tilfælde - på de præmisser, det fortjener.

 

Kramers Ergot #4 er minicomics-æstetik og CuteBrut taget til næste niveau: bag tykke kartonflapper og på forskelligfarvet bøttepapir, trykt i 4 farver præsenteres læseren for tegninger, der er ubehjælpsomme på en nærmest forceret barnlig måde (hos fx. Ben Jones, "C.F." og Allison Cole), nuttede små popkult-kollageforløb (Joe Grillo samt Billy & Laura Grant), ting som en grafisk sammensætning af infantilt gestaltede cartoondyr og forudsigeligt fladpandede tekster som "grow marijuana" (Joe Grillo igen) og meget andet af samme skuffe. Ved nærmere gennemsyn/læsning fremstår intet af dette som ret meget mere end magtesløshed forklædt som primitivistisk kåånst. Det er næsten pinligt at være vidne til.

 

Når dette er sagt og besværgelserne overfor den "nye stils" faldgruber er foretaget, skal det understreges, at antologien rent faktisk rummer en række glimrende bidrag, samt et par stykker der er intet mindre end fremragende. Bogen åbnes og lukkes af to små historier af det unge stortalent Anders Nilsen, der altid formår at være subtilt rørende med de meget begrænsede midler, hans usikre og sirlige tegninger påfører ham - han har, ganske enkelt, i såvel det fortalte som i selve stregen en nerve, der kun er få serieskabere beskaffen. Åbningen fortæller hvorledes Sisyfos under sit arbejde tager sig en pause for at snakke med en forbipasserende, nysgerrig gås, som ikke forstår, hvorfor han gør som han gør. Afslutningen forgår også på Sisyfos' bjerg, selvom han det meste af historien er off-screen. Gåsen forsøger at trøste den sørgmodige Minotaur, som Ariadne så ufølsomt har svigtet. Det lyder ikke umiddelbart af så meget, men ligesom han formår det i sin egen bladserie, Big Questions, løfter Nilsen det til et på én og samme gang naivt og uudgrundeligt poetisk plan, og får det til at vokse sig til noget anderledes stort i hovedet på læseren.

 

Jeffrey Brown, som bl.a. er kendt for serierne Unlikely og Clumsy, leverer en længere mosaik af livsnære møder med tiggere og hjemløse, der på subtil vis iscenesætter såvel den ligegyldighed, som den foragt og i sidste ende dårlige samvittighed Brown, og vi andre som sidder og nikker genkendende, føler for disse alle- og ingenstedsnærværende mennesker. Browns streg er mildest talt grov i kanten, men fungerer sådan set tilfredsstillende, om end den aldrig når de samme højder som fx. Nilsens.

 

Head honcho Harkham står for den længste serie i antologien, "Poor Sailor"; en sørgelig "ud-og-hjem"-pantomimefortælling om en mand, der forlader sin lille hytte og sin elskede kone for at søge lykken på havet og i sidste ende vender tomhændet og martret hjem. Det stærke ligger ikke så meget i plottet som i dets iscenesættelse - Harkhams streg rummer et stænk af en poesi, der ligner den man finder hos Nilsen, men kradser samtidig på en anderledes foruroligende måde. De ensartede, meget åbne kvadratiske billedfelter fremkalder endvidere med stor styrke den følelse af tomhed og længsel, der er historiens emotionelle kerne.

 

Hvilket bringer os til Souther Salazars bidrag, som består af en række enkeltstående 1- og 2-sides illustrationsforløb, samt to længere åbne, associative tekst- og billedsekvenser. Salazars streg er, ligesom så mange af de andre deltagendes, relativt løs og kan forekomme usikker, men den bærer vidne om et følsomt og lyttende tegnetalent, der udviser en fin sans for de ornamentale muligheder, grove skraveringer og hastige krusseduller rummer, såvel som hvordan man kradser og klunter sig til et inciterende udtryk. Hans arbejde rummer mange af de problemer, jeg ovenfor har beskrevet i forbindelse med CuteBrut-æstetikken, men er samtidig tilstrækkelig opfindsom og i besiddelse af en anderledes fintfølende billed- og farvebevidsthed, der i sine bedste øjeblikke hæver hans ting et godt stykke over rosset. Og, vigtigst af alt: han forløser de ømme følelser, de andre kun formår at postulere.

 

Det ene længere forløb, der bærer den næsten ulideligt prætentiøse titel "Sois mon éternel roulement de batterie" (dvs. "Vær min evige trommehvirvel"), er en lovsang til det befriende ved at lade tankerne flyde - hvilket afspejles i den lyriske franske tekst, såvel som selve den associative fortælleform. Mere konkret er det en kærlighedshymne i form af en skildring af det liv, man fornemmer når man døsigt og lige så stille vågner op ved siden af sin elskede om morgenen. Det balancerer hele tiden på kanten til sødmefyldt klynkepatos, men næres af en integritet i udtrykket og hvad der forekommer som en overbevisende ærlighed i det udsagte.

 

Det samme gælder for det andet af Salazars længere forløb - "Please, Don't Give Up", som er en direkte affotografering af en håndlavet bog, der indeholder såvel tegninger i pen, farvekridt og gouache, som indklæbede billed- og tekstsamples. Resultatet er et enestående lyrisk forløb, der sender læseren på en livsbekræftende rejse gennem et fantasifuldt billedunivers sammen med en række stiliserede kattefigurer - en rejse der, understøttet af titlens budskabs løbende gentagelse, tjener til påmindelse om, hvor smuk tilværelsen kan være, hvis man åbner øjnene og hvis man lytter. Afgjort antologiens vægtigste bidrag og en ganske enestående læseoplevelse i sin egen ret.

 

Harkhams omfattende menu afrundes af en række kortere, men solide bidrag af profiler som Renée French, Ron Regé Jr. og Tobias Schalken, der gør det de skal, samt en længere fortælling om et bluesmusikerpars strabadser af Frank Young og David Lasky, der nok har hentet sine titelbogstaver fra Harold Grays Little Orphan Annie, men ellers skylder R. Crumbs lignende historier alt. Kramers Ergot #4 er således en redaktionel tour de force, der tager mange chancer og fejler på mange niveauer, men som samtidig serverer en mere end tilstrækkelig mængde væsentligt materiale - en på én og samme tid problematisk, bekymrende og trendy, men også øjenåbnende og ind i mellem endda både original og genuint kunstnerisk inciterende værksamling.

 

Kramers Ergot-serien som helhed, og den nyeste antologi i særdeleshed, er altså i en forstand et register over den nye, unge nordamerikanske avantgarde. På godt og ondt. Dette er, for min penge, en af de bøger man vil hive frem og 10-20 år, når det nye årtusinds første årtis kunstneriske serieproduktion skal karakteriseres og katalogiseres. Kramers Ergot #4 er om noget eksponent for sin tid - det er et stilmodel-katalog, et uformuleret manifest, en uafhængighedserklæring; Kramers Ergot #4 er where it's at!

 

 

ORCHID, redigeret og udgivet af serieskaberne Ben Catmull og Dylan Williams, er på alle måder en mere fokuseret og overskuelig størrelse end Kramers, men den har sine rødder i samme miljøer. Det er en lille, temadreven antologi, hvor en række unge serieskabere prøver kræfter med tegneserieadaptioner af victoriansk noveller af gotisk snit. Resultaterne er, som det kunne forventes, ganske svingende - fra det glimrende til det lidt ligegyldige og teknisk ubehjælpsomme.

 

Lark Pien og Jessie Reklaws tegneserieudgave af Jan Potokis "The Story of the Demonic Pacheco" er det mest forudsigelige, men - overraskende nok - også en af de mest effektive bidrag. Serien skildrer en mands usunde begær for sin hustrus søster, sat til en baggrund af katolsk skyldfølelse og en bagende spansk sol. Tegnestilen henter, som man så ofte ser det hos serieskabere med en forkærlighed for det gotiske, sit udtryk fra 20ernes weinerskoles ekspressive og misantropiske udtryk, men blander det umærkeligt med en mere primitivistisk grafisk stil, der giver historien bid.

 

T Edward Bak tilpasser novellen "The Tomb of Sarah" (1900) af F.G. Loring tegneserieformatet. Historien, der beskriver en mands selvdestruktive seksuelt determinerede besættelse af en afdød kvinde, der ligger begravet på kirkegården i den landsby han flytter til, virker allerede fra forlæggets side ret banal, og Bak gør med sin illustrative tilgang og ret grove tegnestil ikke sagerne mere interessante. Gabrielle Bell genfortæller Hector Hugh Monros "Tobermory" (1911), om en talende kat der bringer en familie i forlegenhed. Det er tydeligt, at forlægget er en både skarp og morsom social satire, men Bells stive streg og rigide side- og billedlayout henviser den til små luftfattige kasser og får en til at ønske, at man i stedet sad med originalversionen. Det samme problem gør sig gældende i redaktør Williams' adaption af Rhoda Broughtons "The Man with the Nose" (1872), om et par der ved en mystisk tredjemands indblanden skilles under en dannelsesrejse igennem Europa. Igen dræber uopfindsomt layout og stive tegninger en historie, der ellers er rig på rygrislende og stemningsfulde scener og situationer.

 

Williams medredaktør, Catmull, klarer sig lidt bedre med sin versionering af den irske forfatter og journalist (og i øvrigt onkel til Broughton) Joseph Sheridan le Fanus "The Little Red Man", som er en lille spøgelseshistorie om en kvinde, der på bedste David Lynch-vis ledes i døden af en, ahem, lille rød mand. Catmulls træsnitsagtige udtryk og overvejende "stumme" fortællestil klæder den lille historie ganske fint.

 

Fanu er en af den moderne gyserromans fædre og er bedst kendt for vampyrhistorien "Carmilla" (1871), der ikke bare inspirerede Bram Stoker til sin skelsættende vampyrroman, men dannede forlægget til vor egen Carl Th. Dreyers film Vampyr (1931). Hans evner ligger i udpræget grad indenfor den psykologiske skildring af frygt, forfølgelsesvanvid og mental deroute og er, efter sigende, inspireret af den natlige livsstil, han praktiserede de sidste 15 år af sit liv, efter hans kone døde. Hans novelle 'Green Tea' (1872), der er en patientbeskrivelse fortalt fra den swedenborgsk orienterede doktor Heselius' synsvinkel, danner forlæg for antologiens uden sammenligning væsentligste, 31 sider lange bidrag, signeret af St. Louis-serieskaberen Kevin Huizenga, som er kendt for sin minicomic Supermonster.

 

Patienten i historien, Jennings, er præst og hjemsøges af en abe, der til stadighed sidder og kigger på ham fra de skygger, der omgiver ham, og synes at drive ham til at tage sit eget liv. Huizenga tilføjer fortællingen et ekstra lag i form af en rammefortælling, hvor hans Supermonster-alter-ego Glen Ganges, i takt med at han stifter bekendtskab med Heselius' optegnelser, selv forfølges af en ond ånd - en lidt sølle udseende og ret passiv hund, der med en afrevet underarm i gabet sidder og kigger på ham med øjne så store som tekopper.

 

Huizengas adaption bibeholder en stor del af originalteksten, men lader sig aldrig binde af den og opnår endog med sine billeder at tilføje den en prosaisk, ligefrem stemning, der ikke ellers ville ligge lige for. Han kører næsten konsekvent med en sideopbygning på 3 x 2 kvadratiske rammer og holder sig i overvejende grad til halvfigursbilleder, set lige på. Stregen er uprætentiøs og tilpas forenklet og løs til at billederne umærkeligt klarer indoptagelsen i læserens bevidsthed, hvor de dirrende bliver stående.

 

Paradoksalt er det netop den relative mangel på drama, der gør historien uhyggelig; velovervejede skraveringer og enkle sekvenser sat i fin sort-hvidkontrast skaber - når de indgår i fortællingens større, roligt forløbende sammenhæng - enkle, overraskende forstyrrende øjeblikke, som fx. da den i læsning fordybede Heselius opsøges af en nervøs Jennings, som pludselig spørger til hans professionelle bekendtskaber og ender med at fastslå, at han, Jennings, for altid vil forblive en gåde for Heselius, som da også senere ender med at bortforklare hans tilstand med at han har drukket for meget grøn te.

 

Selvom intet i antologien nærmer sig Huizengas series nuancerigdom og fascinationskraft, rummer Orchid en anden serie, der er et bekendtskab værd - den i forbindelse med Kramers Ergot allerede nævnte David Laskys veloplagte stiløvelse over Edgar Allan Poes digt "The Raven". Lasky tilpasser Poes ord tomme billedrammer, og arbejder med enkle, fortrinsvis abstrakte, men til tider ikonisk figurative opdelinger af sorte og hvide felter i et sidelayout, der komplimenterer teksten. Taleboblerne og de enkle billedrammer er byggestenene i hvad der i sidste ende er en bagatel, men en yderst velsmagende og opmuntrende af slagsen.

 

Orkideens duft er således ikke en bliver, men den grønne te, der ledsager den er både fyldig og opkvikkende, grænsende til det søvnfortrængende.

 

 

DRAWN & QUARTERLY SHOWCASE; BOOK ONE, redigeret af D&Q-udgiver Chris Oliveros, byder på mere af denne forfriskende te. Den nystartede antologi, der er planlagt som en årligt udkommende, lækkert udstyret præsentation af unge, lovende tegneserietalenter, der således får et af Nordamerikas væsentligste alternativforlag i ryggen, er delt lige mellem Huizenga og Nicolas Robel, der som nævnt også er repræsenteret med en kort historie i Top Shelf Asks the Big Questions. Begge har de fået stillet ca. 40 sider til deres rådighed, og det har både de, forlæggeren og vi fået meget ud af, selvom det næsten udelukkende er Huizengas fortjeneste. Hans materiale overstråler, trods hans mindre sikre grafik, Robels i sådan en grad, at man virkelig må ærgre sig over at Robel endte med at erstatte den allerede nævnte Anders Nilsen, der helt sikkert ville have brugt sine 40+ sider til noget mere interessant.

 

For nu at starte med Robel; Ligesom hans bidrag til Top Shelfs antologi, er historien "Boulevard des Capucines" en montageagtigt iscenesat erindringsstrøm, der pludselig skyller indover historiens hovedperson - en ung kvinde, som sammen med sin kæreste er i færd med at besigtige en tom lejlighed. Hun ser pludselig sig selv udefra, og genoplever således som tredjeperson en række vendepunkter i sit liv - den sidste gang hun så sin far, inden han forlod familien for evigt; en skuffende venindesamtale over telefonen fra teenageårene; den første menstruation; mødet med kæresten på et hustag, osv. Centralt står en drømmesekvens, hvor hun forlader sit værelse, der åbner sig mod en snedækket birkeskov, for at møde sin søster, der - fornemmer man - begik selvmord for mange år siden.

 

Det er ganske elegant fortalt og et langt stykke ad vejen uforceret - vi må selv stykke erindringsbrudstykkerne sammen mellem rammerne for at nå historiens følelsesmæssige hjerte, der desværre fremstår ganske banalt, når regnskabet gøres op. Selvom det er lækkert indpakket i bedste wienerskolestil og sat i to farver (violet og khakigrøn), synes det hele ret forudsigeligt. De udvalgte scener fra hovedpersonens liv er rene klicheer hentet fra teenageklynkeriets motivkatalog. Til tider bliver det næsten utilgiveligt; brugen af en Mester Jakel-elefant, der senere dukker op i en drøm - hvor den fortæller vor hovedperson, at den "ikke kan gøre mere for hende" - som symbol på den tabte fader er fx. et krukket fortællegreb, der klinger hult og i øvrigt bringer mindelser om den i det hele taget æstetisk og tematisk beslægtede og ligeledes uforløste House of Secrets: Facade af vor egen Teddy Kristiansen og Steven Seagle (tilfælde?).

 

Huizenga derimod undgår med stor sikkerhed det banale i sine tre, på hinanden følgende og subtilt sammenknyttede Glenn Ganges-historier, som løbende dækker spektret fra det anekdotisk tankevækkende, over det dybfølte til det lyriske og magisk-realistiske. Den første historie beskriver de tanker om omverden, spam-sneglepost uvægerligt sætter i gang i Huizengas Candide-agtige alter ego. Tankerne anspores af breve, der viser portrætter af forsvundne personer ved siden af den person, de sidst er set sammen med, eller en digital projektion af, hvordan de sandsynligvis ser ud i dag (altid sponsoreret af et eller anden lokal firma, som fx. "Modernistic Carpet Cleaning"). Hans i tekstrammerne eksponerede overvejelser over disse tabte menneskers skæbner sendes ud over forstadslandskabet og følger biltrafikken til skoven hinsides, ledsaget af små pindemands-ikonogrammer af mulige skæbneforløb, såvel som af en myriade af anonyme, svævende mugshots.

Pludselig indskyder fortællerstemmen: "Glenn and his wife have been trying to have a child for some time now" - "He's been studying these flyers every week because he kind of identifies" - "But so far, no luck either way." Ansporet af en forbipasserende, fortabt udseende afrikansk udseende ung mand, vandrer hans tanker derefter, helt analogt og uden at det skurrer, i retning af den håndfuld sudanesiske flygtninge, der har fået asyl i et USA, som på alle måder står i skærende kontrast til deres hjemland og som i øvrigt synes uvidende om deres eksistens - de såkaldte "Lost Boys", han har læst om i avisen. Igen sidestilles en enkel sekvens, hvor to drenge går gennem hans kvarter og en reportagetekst, der beskriver deres lange færd fra borgerkrig og hungersnød til... det vi ser i billederne. Det er besnærende smukt og ubanalt skildret og er, i sin umiddelbart genkendelige fremmaning af en strøtankerækkes vej fra mikro- til makrokosmos og tilbage igen, en imponerende demonstration af tegneseriemediets udsigelsespotentiale.

 

Barnløshedstemaet tages op i den derpå følgende historie, der iscenesætter den tærende proces, kampen for befrugtning er, som en magisk-realistisk søgen gennem et fortryllet suburbia-terræn (der i sekvenser bringer stærke mindelser om Chris Wares velkendte beskrivelser af et decideret af-fortryllet ditto). Ganges er af sin doktor blevet sendt ud for at finde 'Trolden under 28. gade' for at plukke en fjer fra den og bringe denne tilbage, så barnløshedsforbandelsen kan løftes. Undervejs må han besøge den Fortryllede Tankstation og sprøjte sine øjne med magisk benzin, der pludselig lader ham se tegn i de allestedsnærværende reklameskilte og ved nattetide omdanner det hele til omflakkende antropomorfe skikkelser, der forsvinder i regnen. Han må anskaffe magisk fast food-emballage fra den lokale diner, han kan narre den rygvendte og anonymt udseende djævel med. Og han må søge råd hos 'i-poseputteren' (som er identisk med den afrikanske "Lost Boy" fra den første historie) i det supermarked, under hvilket det viser sig trolden bor. Glenns møde med trolden - iført en fotryllet plasticpose, der skjuler hans ansigt - er historiens magiske kerne og resulterer blandt andet i en eksplosion, der giver ham en fjer i hånden og hundredvis af stære på kældergulvet. Som i ethvert godt eventyr kan han derefter vende beriget hjem til en lykkelig slutning i form af en frugtsommelig hustru. Verden er normal igen.

 

Den sidste historie tager på elegant vis stæretemaet op og kortlægger hvast dette flyvende skadedyrs (og der skal sandsynligvis stå: "læs: 'os'" her) historie på den amerikanske jord, hvor den ikke hører til. En lang række historiske og anekdotiske fakta remses op, mens Huizengas pen med karakteristisk tegneserieforsimpling beskriver stærens gøren og laden i hverdag og flok (og vi får endda et direkte citat af R. Crumbs "A Short History of America", hvor den samme lokalitets forandringer i løbet af århundreder vises, tilsat små stæretalebobler). Det er elegant og til tider grafisk poetisk, men den jordnære irritation over fugleklat-kaskaderne på bilen og den infernale, søvnfordrivende støj fastholder fortællingen nede på den jord, hvorfra vi kan se de forbandede fugleflokke boltre sig over os.

 

Som allerede nævnt, ligger en stor del af Huizengas styrke i hans uprætentiøse og underspillede fremstilling - han benytter ganske enkelt tegneseriens kendte virkemidler til umærkeligt at blande hverdagsrealisme, fantasiflugter og eventyrlig allegori som var det det naturligste i verden. Som fortællende billedmedie er tegneserien og den cartoony streg ideel til at opnå en sådan syntese af de forskellige og konstant samspillende dele af vores bevidsthed, der, når vi lytter til dem, bringer indsigt. Huizenga lytter.

 

 

Det er i det på en og samme tid nedslående og eventyrlige forstadsterræn, Huizenga så levende skildrer, at den moderne nordamerikanske tegneserie har sit udspring. Demografiske kendsgerninger gør denne slutning selvfølgelig og de her behandlede antologier tager med al ønskelig tydelighed pulsen på denne kreative hovedåre, der således momentant afanonymiseres. Som det er fremgået, er jordbunden i disse ansigtsløse kvarterer ikke lige frugtbar alle steder, men enkle små skarpt smagende radiser, som virkelig rykker i ganen, er skudt frem her og der, og rækker således stolt hånden tilbage til deres ydmyge, men uforglemmelige forgængere.

 

 

 

Warnock, Brett & Goodin, Robert (red.) (2003). Top Shelf Asks the Big Questions. Marietta, GA: Top Shelf Productions, 336 s. $24.95

 

Harkham, Sammy (red.) (2003). Kramers Ergot #4. Beverly Hills, CA: Avodah Books, 300 s., $24.95

 

Catmull, Ben & Williams, Dylan (red.) (2003). Orchid. Portland, OR: Sparkplug Comic Books, 116 s., $8

 

Oliveros, Chris (red.) (2003). Drawn & Quarterly Showcase, Book One. Montréal, Quebec: Drawn & Quarterly, 96. s. $14.95

[Oktober 2003] 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Kevin Huizengas "Glenn Ganges in: '28th Street'", fra D&Q Showcase, Book One.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Tomer Hanukas forside til Top Shelf Asks the Big Questions.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Alan Moores og Melinda Gebbies "La Toile"-historie.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Seths Schulz-hyldest.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Warren Cragheads Schulz-hyldest.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Tegneseriedelen af Chris Wares Schulz-hyldest.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Frederick Peeters' "Le Petit pays du bonheur".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Andréas Kündigs "Une histoire pour Mathieu".

 

klik på billedet for at se det i en større version

En af M. tom Diecks thumbnail-sider til Hundert Ansichten der Speicherstadt.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Kevin Quigleys "The Screen Door Slams".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Winschluss' "Smart Monkey".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Robert Goodins "The Monkey and the Crocodile".

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Del af Mat Brinkmans wraparound-forside til Kramers Ergot #4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Ben Jones' "Straight up BJ and da Dogs".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra "CF"s "O. Control".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Allison Coles "I Dream of Pirates".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Af Joe Grillo.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Af Joe Grillo.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Af Billy og Laura Grant.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Anders Nilsens "Sisyphus and the Minotaur".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Jeffrey Browns "Don't Look Them in the Eye".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Sammy Harkhams "Poor Sailor".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Souther Salazars "Sois mon eternelle roulement de batterie".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Souther Salazars "Please, Don't Give Up".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Frank Youngs og David Laskys "The Carter Family".

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Mats!? forside til Orchid.

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Lark Piens og Jessie Reklaws version af "The Story of the Demonic Pacheco".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Gabrielle Bells version af "Tobermory".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Kevin Huizengas "Green Tea - Glenn Ganges Remix".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Kevin Huizengas "Green Tea - Glenn Ganges Remix".

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra David Laskys version af "The Raven".

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Nicolas Robels forside til D&Q Showcase.

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Nicolas Robels "Boulevard des Capucines".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Kevin Huizengas "Glenn Ganges".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Kevin Huizengas "Glenn Ganges in: '28th Street'".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Kevin Huizengas "Glenn Ganges in: 'The Curse'".

 

 

klik på billedet for at se det i en større version

Fra Kevin Huizengas "Glenn Ganges in: 'The Curse'".

 

læs også:

Tema: Tidens serier

Anmeldelse: Teratoid Heights
Anmeldelse: Clumsy & Unlikely
Anmeldelse: Dogs and Water

 

links:

Top Shelf Productions

Avodah Books

Orchid

Sparkplug Comic Books

Drawn & Quarterly

 

Atrabile

Highwater Books

The Holy Consumption

Minicomicssite: USS Catastrophe

Minicomicssite: Giant Robot

Minicomicssite: Optical Sloth

Fort Thunder

 

Gabrielle Bell på Optical Sloth

Jeffrey Brown på Optical Sloth

Allison Cole

Martin tom Dieck

Renée French

Kevin Huizenga

Kevin Huizenga på Optical Sloth

Ben Jones

Ulf K hos Reprodukt

David Lasky

Anders Nilsen på USS Catastrophe

Anders Nilsen på The Holy Consumption

Anders Nilsen på Optical Sloth

Frederick Peeters

Lark Pien

Ron Regé, Jr.

Jesse Reklaw

Eric Reynolds

Nicolas Robel på BüLb Factory

Souther Salazar

Eiland: Tobias Schalken

Tom Tirabosco

Dylan Williams på Optical Sloth

 


tilbage til Anmeldelser


© 2005 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2005 the respective artists and authors. All rights reserved.