tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum


Med jævne mellemrum transmitteres der fra Metabunkeren om dette og hint.
Dette er stedet, hvis man søger et et forkromet 'redaktionelt standpunkt'.


ENDNU EN MUTATION
Et af Rackhams definerende karakteristika har fra starten været en eklatant mangel på faste rammer, på konsekvens i formen, på overholdte publikationsløfter og deadlines. Dette vil læsere, der har fulgt os i blot nogen tid, nok kunne skrive under på. Lige fra starten - for cirka otte år siden, da ideen om et kritisk tegneserietidsskrift først begyndte at tage konkret form - har Rackham været en konstant muterende størrelse. Fanzinet blev tidsskrift og tidsskriftet blev projekt. Ambitionerne steg og udgivelsesfrekvensen faldt, indtil der ikke længere var nogen frekvens og energien i stedet blev kanaliseret over i nærværende nettidsskrift og -ressource, samt i de bøger og andre projekter vi har arbejdet på og med. Hvorfor opgive en tradition? Bryde formen og holde på formerne? Nej tak.

rackham.dk lukker.

Det vil sige, at Rackham lukker som tidsskrift på nettet. Projektet fortsætter. Men i en anden, mindre klart defineret form. Nye projekter er i støbeskeen, men kloge af skade lader vi tidshorisonten på dem stå åben her. Til gengæld er der, som om hans ugentlige tjans i Ekstra Bladet ikke har været nok, med stor sandsynlighed udsigt til flere tegneseriesider fra Thorhauge indenfor en overskuelig fremtid - han har noget stort i ovnen. Storm har nok at se til, men har, hvis det står til undertegnede, ikke sat sit sidste fingeraftryk på Rackham-projektet. Det samme gælder Henry The Horror, hvis sangvint eksakte skrivetemperament forhåbentlig vil forblive en anledning for os andre til at stå tidligt op. Jeg selv har min forskning at hygge mig med, så min tilstedeværelse bliver i tegneseriesammenhæng fremover en anelse mere selektiv, men forhåbentlig ikke mindre værd at checke for. Den vil sandsynligvis være mere spredt, om end basen forbliver den samme: Metabunkeren.

Så mens dette er den sidste transmission fra Metabunkeren i dens nuværende form, det ideologiske center i rackham.dk, er den stadig befolket af de samme mennesker og vil fortsat transmittere jævnligt fra sine egen, nyoprettede platform metabunker.dk. Aktiviteterne i Metabunkeren har indtil nu stort set udelukkende været tegneserie- og bladtegningsorienterede, men fremover vil de sprede sig over et langt bredere felt, selvom tegneserien fortsat vil indtage en central plads. Rackham har i en årrække påtalt den kedeligt insulære og lidet konstruktive tænkning, der præger tegneseriemiljøet - 'tegneserieholdet' - og udtrykt ønsker om at mediet betragtes i det større kulturelle kredsløb det i sidste ende er del af, og det er på tide vi gør alvor af snakken. Metabunkeren vil på én og samme tid fungere som min personlige logbog og som forum for kritisk stillingtagen fra - og udveksling mellem - en række skribenter, som blandt andet vil tælle flere kendte ansigter fra Rackham. Hovedsproget vil, i erkendelse af vores interessesfæres rækkevidde og publikummet for samme, være engelsk, men artikler og kommentarer med specifikt dansk vinkel vil fortsat forefindes på dansk.

Årsagerne til denne, vor seneste mutation, er mange. Først og fremmest skyldes den, at Rackham i sin nuværende form ikke længere giver mening for os, de deltagende i projektet. Det har fra starten været lysten der har drevet værket i Rackham, fordi det sikrer kvaliteten, og vi er overbeviste om at kvaliteten af vores arbejde er bedst tjent med, at vi bliver ved med at koncentrere vores kræfter de steder, hvor vi synes det rykker.

Samtidig har tingene ændret sig. Rackham opstod på et tidspunkt, hvor den danske tegneseriekultur befandt sig på et deprimerende lavpunkt, i håbet om at en vedholdende, seriøs kritik kunne bidrage til en bedring af forholdene. I de otte år der er gået siden, har disse ændret sig betydeligt. De japanske tegneserier har revitaliseret markedet og bragt mange helt nye læsere til mediet, en række af de seneste års hovedværker indenfor den vestlige tegneserie er så småt begyndt at komme i danske udgaver, en håndfuld nye og ambitiøse forlag har slået dørene op, vi har fået en succesrig tegneseriebiennale i København, kritikerstanden hos de landsdækkende medier er igen begyndt at interessere sig for mediet som andet og mere end et kuriosum, en ny generation af danske tegnere har meldt sig på banen med lovende arbejder mens flere etablerede af slagsen lader til at have vejret morgenluft, og folk som Jakob Strid og Muhammedtegnerne har til fulde vist, at tegneserien og bladtegningen fortsat er levende og relevante udtryksformer i samtiden.

Intet af dette betyder naturligvis, at den hellige grav er velforvaret. Langt fra. Det danske marked er fortsat skrøbeligt og for mange folk med fingrene på kontrolknapperne præges stadig af konservativ, grænsende til regressiv tænkning, mens nogle endda lider af decideret mangel på basal kompetence. Det er fortsat afsindig svært at leve af at lave tegneserier i Danmark, og den mangel på motivation dette har været med til at medføre præger stadig store dele af tegnerstanden. Og ikke mindst kunne de danske tegneserier der bliver lavet fortsat være langt bedre. Vi mener derfor ikke, at Rackhams rolle som kritisk stemme er udspillet - og fortsætter derfor, som sagt, med at tilbyde vores bedste bud på relevant dansk tegneseriekritik fra Metabunkeren - blot at prioriteringerne har ændret sig i takt med tiden.

En del af vores aktivitet, som vi imidlertid mener mere eller mindre har kørt sit løb, er vores debatforum. Vi har i det store og hele nydt at administrere Danmarks mest seriøse og livlige forum om tegneserier de år det har varet, og det har efter vores bedste vurdering spillet en vigtig rolle for den hjemlige tegneseriekultur, men samtidig har afkastet - i form at konstruktiv dialog, fortsat inspiration, samt nye tanker og ideer - i hvad der synes at være en naturlov for internetfora, været stødt faldende i takt med at dets tilstedeværelse er blevet konsolideret. Dette betyder ikke, at vi ingen værdier ser i et sådant forum i dag, og vi håber da at andre vil føle sig ansporet til at etablere egne, friske fora hvor samtalen kan fortsætte.

Tilbage er der vist ikke andet at sige end god fornøjelse med vores sidste opdatering, der naturligvis er tilegnet den danske tegneserie og den danske tegneseriekultur. Tak for jeres interesse gennem årene - det har været os en fornøjelse.

På nysyn i Metabunkeren!

 


Matthias Wivel 20/01/07
© Humanos SA

 

 

læs også:
Sidste opdatering

links:
Metabunkeren
Forandringstegn
BLÆK


Tidligere Transmissioner


© 2007 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2007 the respective artists and authors. All rights reserved.