tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

GROUND ZERO
Om tidens superheltelandskab
Af Henry Sørensen

Trods spekulationer om superheltenes berettigelse efter 11. september, er genren i disse år præget af nytænkning og industrien følgelig af fremgang. Efter et årti med voldsom recession og kunstnerisk tomgang har specielt forlaget Marvel – under en ny dynamisk ledelse – formået at give genren en saltvandsindsprøjtning. Rackham ifører sig kappe og lange underhylere, og giver en hurtig overflyvning af nuværende tendenser og tiltag.

 

Terror-angrebet mod New York den 11. september sidste år var en brat opvågning til virkeligheden for en befolkning, hvis kontinent i nyere tid i det store og hele har været sparet for krigslignende tilstande; når amerikanerne har været i krig, er det altid foregået abroad. Af samme grund har nationens underholdningsindustri måske mere end nogen anden været leveringsdygtig i fiktive apokalypser. Fra The Towering Inferno til Independence Day har stort opsatte katastrofevisioner i perioder mere været reglen end undtagelsen. 

 

Masseødelæggelse og almen undergang har heller aldrig været fremmede størrelser i de amerikanske tegneserier. Man kan næsten sige, at superheltene – som jo stadig er den dominerende genre i USA – finder deres eksistensberettigelse i kraft af deres evne til at afværge katastrofer. Derfor resulterede den 11. september også i svære overvejelser hos de to store superhelteudbydere, forlagene Marvel og DC. For det var hverken Superman eller The Fantastic Four, der reddede folk fra at dø; det var ikke dem, der ryddede op i ruinerne af World Trade Center. Det var hverdagens rigtige helte – uden kappe og maske – byens brandmænd og betjente. 

 

Idéen om at superheltegenren skulle have overlevet sig selv i lyset af den 11. september, synes dog en anelse misforstået. Genren er over et halvt århundrede gammel, og den har gennem tiderne afspejlet og taget udgangspunkt i krisesituationer af større målestok uden at miste sin berettigelse. Captain America havde jo trods alt ikke afgørende betydning for anden verdenskrigs udfald, og Green Arrow og Green Lanterns gennemgribende forandringer i den globale miljø-politik lader stadig vente på sig. Skal man se lidt kynisk på det, har politiske krisesituationer derimod altid været garant for opgangstider i den amerikanske underholdningsindustri. Nu er tegneserier i USA for størstepartens vedkommende befolket af superhelte, og en skolelærer ville da også være hurtig til at påpege genrens eskapistiske funktioner. Man kan imidlertid også vælge at se på superhelteuniverserne som moderne mytologier, der minder os om, hvem vi er, og hvad der er rigtigt og forkert. Historien viser at folk, under perioder som den anden verdenskrig, Reaganomics og Golf-krigen, læste tegneserier som aldrig før. En lignende udvikling begynder at tegne sig efter terror-angrebet; ikke mindst takket være forlaget Marvels ny ledelse. 

 

DE TO TÅRNE

Forlaget var først ude med en såkaldt Benefit Book – et hæfte med udgangspunkt i den 11. september, hvis afkast gik ubeskåret til de efterladte. Hæftet Heroes lader en lang række af Marvels førende illustratorer gennem tiderne, bl.a. Frank Miller, Neal Adams, Walter Simonson, John Buscema og Todd McFarlane, komme til udtryk i helsidesillustrationer, der nok inkorporerer forlagets ikoner som Hulk og Captain America, men som også hylder de sande helte fra den 11. september: New Yorks brandmænd og politibetjente, og passagererne, der overmandede kaprerne i det fly, der efter sigende havde retning mod Det hvide Hus. Efter samme joint forces princip udsendte forlaget nogle måneder senere A Moment of Silence, der består af regulære – omend tekstløse – tegneserier. Her er tragedien kommet på afstand, og bidragene er derfor knap så patosfyldte som i Heroes. De to tårnes fald sendte også rystelser igennem forlagets fiktionsunivers: i Amazing Spider-Man #36 af J. Michael Straczynski og John Romita Jr., render helten hjælpeløs rundt imellem murbrokkerne fra World Trade Center og må på de tilskadekomnes spørgsmål: ”Where were you?” erkende, at der ikke er noget svar. Alle hæfterne repræsenterer personlige bearbejdninger af tragedien; dog grænser det til spekulation, når forlaget her mere end et halvt år i relanceringen af deres gamle figur, vælger at sende Captain America til Kandahar.

 

Marvels fremmeste konkurrent er forlaget DC, der er i besiddelse af de amerikanske ikoner per se – Superman og Batman. Deres reaktion på katastrofen lod vente på sig, men kom endelig i form af to hæfter med titlen September 11: Stories to Remember. Hæfterne blev til i samarbejde med forlaget Dark Horse og blev ligeledes tilvejebragt af en lang række af branchens topnavne: bla. Neil Gaiman, Stan Lee, Will Eisner, Paul Chadwick og P. Craig Russell. Også tegnere med tilknytning til det mindre forlag Alternative Comics videregav deres oplevelser af rædslerne i 9-11: Emergency Relief. Her fandt man bidrag af bl.a. Will Eisner (igen!), Harvey Pekar, Jeff Smith og James Kochalka.

 

Marvels Heroes skabte naturligt nok mest opmærksomhed omkring sig – dels fordi hæftet var på gaden, endnu inden røgen var lettet fra Ground Zero, dels på grund af forlagets Editor-in-Chief, Joe Quesada, der promoverede hæftet på landsdækkende tv i programmet The Today Show. Men alle hæfterne var med til at genskabe opmærksomhed omkring mediet: folk, der enten slet ikke læste tegneserier, eller som ikke havde gjort det i årevis, lagde nu vejen forbi tegneserieforretningerne. Det øgede den salgsmæssige fremgang, Quesada allerede havde sat i gang et år tidligere, da han tiltrådte sin stilling.

 

YOU CAN FOOL SOME OF THE PEOPLE...

I slutningen af 90erne havde store dele af den amerikanske tegneserieindustri nået et punkt, hvorfra det kun kunne gå fremad. Hele gimmicken omkring Supermans død var symptomatisk for den førte markedsstrategi, der i højere grad leflede for læsernes samler-mani og i mindre grad for deres ønske om læseværdigt materiale. I anden halvdel af årtiet faldt antallet af solgte tegneserier drastisk, og tegneserieforretninger måtte lukke på stribe. Marvel havde malet sig op i et kunstnerisk og kommercielt hjørne og måtte erklære sig konkurs. I et sidste krampagtigt forsøg på at tilbageerobre publikums interesse blev en række af forlagets serier sat i bero, nulstillet og påbegyndt på en frisk.

 

Noget lignende havde DC gjort ca. 15 år før, da de med serien Crisis on Infinite Earths (1985) forsøgte at rydde op i det morads af platte idéer, parallel-verdener og alternative historieforløb, der havde gjort deres serier mere og mere forvirrende at læse i de forgangne tiår. Forlagets flagskib, Superman, fik i mini-serien Man of Steel (1986) genfortolket sin oprindelse af forfatteren og tegneren John Byrne, der også blev kronikør på seriens videre forløb. I løbet af godt ti år var irritationsmomenter som Superpiger og -hunde dog atter skrevet ind i kronologien, og alt var ved det gamle.

 

Det var derfor med nogen skepsis, at man i 1998 kunne modtage Marvels annoncering af Spider-Man: Chapter One, der var blevet lagt i hænderne på selvsamme Byrne. Modsat Man of Steel var serien dog ikke tænkt som en komplet relancering af figuren, men som en genfortælling af Stan Lee og Steve Ditkos klassiske episoder fra 60erne. Et sådant tiltag kan synes regressivt, men har ikke desto mindre vist sig fornuftigt nok: for de klassiske historier er jo bæredygtige – det var dem, der i sin tid gjorde serierne populære, længe før der var noget der hed cross-overs, trading cards og forsider, der kunne lyse i mørke. Marvels relancering af deres serier, der for de flestes vedkommende havde kørt i mere end 30 år, var måske i bogstavelig forstand et tilbageskridt, men ikke desto mindre et skridt i den rigtige retning. Ved at satse på den gode historie, fik man reetableret en trofast læserskare.

 

BORN AGAIN

En god historie kan ikke fortælles tit nok, men for at den vedbliver med at være interessant, må den bestandigt fortolkes og formidles på nye måder. Nu er superhelteserier imidlertid en meget dogmatisk genre, og udgiverne bag hører sjældent til de mest fremsynede af slagsen. De skabende kræfter, forfatterne og tegnerne, kan være nok så idérige, men i sidste ende er det pengemændene, der træffer beslutningerne. Da Marvels præsident Bill Jemas for knap to år siden udnævnte illustratoren Joe Quesada til overordnet chefredaktør på forlaget, var det derfor lidt af et boost – i såvel kunstnerisk som økonomisk henseende.

 

Således Jemas: ”Historisk set har Stan Lee [det moderne Marvels grundlægger] og de andre gutter altid givet læserne hvad de ville have. Men der kom et tidspunkt, hvor folk ligesom tabte idéen om, at tegneserier ikke blot er samlerobjekter, men at de også kan læses, af syne. Forlaget har under Joe Quesadas ledelse genopdaget vigtigheden af at fortælle historier. Han har holdt på sit, og har 117 gange sagt til mig: ”ingen glittede forsider! Det giver os ikke flere læsere. Det er måske et interessant stunt; men hvis hæfterne ikke er læseværdige, får vi dem ikke solgt”. Der var et tidspunkt, hvor vi tabte den målsætning af syne. Så vidt jeg kan se, var det ikke spekulanterne der ødelagde gesjæften; det var det, at forlagene holdt op med at satse på de gode historier”.

 

Skræmme-eksemplet over dem alle, hvad angår dårlige historier, er den forkætrede Spider-Man klon-saga fra 90erne, hvis plotstruktur til sidst var blevet så forvrøvlet, at hverken forfattere eller tegnere længere vidste, hvad ben de skulle stå på. Snart sagt alle af Marvels serier var op igennem 90erne funderet i sådanne alenlange plots, der havde kørt i årevis. Resultatet var, at forlaget tabte utallige læsere i farten samtidig med, at det blev sværere og sværere at vinde nye, fordi det simpelthen var blevet for vanskeligt at springe på vognen.

 

For at tilbageerobre tabt terræn har Marvel introduceret en række titler under det samlende præfiks Ultimate. Her bliver gamle kendinge som Spider-Man, X-Men og The Avengers relanceret from scratch; dvs. alle de forudgående begivenheder er slettet af kronologien. Nye læsere kan begynde her. Mange af Marvels titler har desuden fået et kunstnerisk løft, takket være kreativt input fra folk som J. Michael Straczynski, Brian Azzarello, Richard Corben, Paul Pope, Peter Bagge, James Kochalka og Mike Allred. Alle er de forfattere og tegnere, der normalt opererer udenfor eller i det mindste i periferien af superheltegenren, og alle har de derfor haft nye indgangsvinkler til de respektive serier. Jemas og Quesada har formået at hente talentmassen tilbage, og dermed bane vejen for større grafisk og fortællemæssig diversitet i genren.

 

BILL THE MAN OG KING QUESADA

Marvels strategiske kovending er da også blevet en succes. Tager man den gamle kapitalistiske parole for pålydende, må der nemlig være en enorm efterspørgsel, når man ser på, hvad forlaget hver måned kan udbyde: for tiden er der fx. en halv snes titler, der revolverer omkring figurkredsen af X-Men. Alle har de deres egen profil og dagsorden, og hver især repræsenterer de – også fortællemæssigt – differentierede indgangsvinkler til samme fiktionsunivers. For nu at tage ekstremerne, så er den bærende idé i X-Force (der inden længe bliver omdøbt til X-Statix) af Peter Milligan og Mike Allred, den, at mutanterne vidt og bredt er blevet accepteret som værende homo sapiens overlegne, hvorfor de lever som feterede ”rockstjerner”. I serien Muties af Karl Bollers og skiftende tegnere, må repræsentanter for den samme race imidlertid henleve som forkætrede udskud, der lægges for had hvor end de går. Politikken synes at være, at der skal være noget for enhver smag – også indenfor de samme givne rammer.

 

Under den ny ledelse har forlaget på rekordtid bevæget sig fra konkurs til glory days, og tallene taler unægtelig for sig selv: Marvel kunne sidste år, som det eneste større amerikanske tegneserieforlag, notere fremgang i salget – og det samtidig med, at flere af deres udgivelser er frit tilgængelige i elektronisk form via internettet. At de såkaldte dot comics hver måned downloades af omkring 1,4 millioner læsere vidner blot om, at man er godt igang med at få genetableret en solid fan-base. Og netop internettet har været et vigtigt medie i Jemas og Quesadas aggressive markedsføring. Her har de fået etableret en mere direkte – omend illusorisk – kontakt forlag og læsere imellem. I den joviale omgangstone, som også Stan Lee og Jack Kirby præsterede da de grundlagde den såkaldte ’Marvel Age of Comics’, har de formået at give indtryk af, at de konkurrerende forlag styres af nålestribede pengemænd, mens de selv er i branchen for the hell of it. Meget af det er naturligvis blot for at fyre op under deres fans, der i internettet endelig har fundet et forum, hvor de kan komme til orde og tilmed se deres eget navn på ”tryk”. Samtidig har de fået mulighed for – free of charge – at gøre opmærksom på forskellige initiativer, som fx. den meget omdiskuterede no reprint policy, der ude i den virkelige verden sikrede, at hardcore samlerne indfandt sig hos tegneserieforhandlerne her og nu, og som samtidig styrkede trade paperback-formatet. Sidstnævnte blev introduceret i USA i 80erne: en trade paperback genoptrykker hæfterne af en given serie, og er således medvirkende til at fastholde og udbygge den læserskare, man før tabte på gulvet, fordi hæfterne forsvandt fra hylderne så hurtigt. I dag må formatet betragtes som den måske mest afgørende fornyelse i branchen de seneste par årtier.

 

IMENS, LIDT LÆNGERE NEDE AD GADEN...

Hos konkurrenten DC kradsede 90erkrisen knap så hårdt. Dels fordi forlaget er forankret i pengetanken AOL-TimeWarner, dels fordi de satsede på en ny linje af tegneserier. Forlagets fremmeste ikon havde det dog ikke godt. Superman nåede i tiåret både at blive gift, dræbt og genopstå med langt nakkehår; alt sammen selvfølgelig for at få medieomtale og fremme salget. De desperate indgreb i serien repræsenterer kvintessensen af, hvad der gik galt i industrien: kortsigtet planlægning og idiotiske initiativer. Bedre gik det for forlagets anden store figur, Batman; ikke mindst fordi serien til stadighed tiltrak de bedste forfattere og tegnere. Det mest interessante initiativ var mini-serien Batman: Black and White, hvor en række internationalt anerkendte kunstnere som Liberatore, José Muñoz, Katsuhiro Otomo og danske Teddy Kristiansen fik lov at give deres bud på figuren.

 

I alt væsentligt må det dog siges at være forlagets række af superhelte-løse titler, der tiltrak sig mest opmærksomhed. Den såkaldte Vertigo-linje var i første omgang funderet i horror- og fantasy-genrerne, men har siden fået udbygget sit register til også at omfatte fx. samfundssatirisk sci-fi som Warren Ellis og Darick Robertsons Transmetropolitan og hårdkogt gangsta-drama som Brian Azzarello og Eduardo Rissos 100 Bullets. Vertigo-seriernes protagonister er ikke iklædt farverige kostumer; de er ikke supervæsener med fasttømrede og ufravigelige moralkodekser, men mennesker der kan tvivle og fejle. Der har med andre ord sneget sig en realisme ind i serierne, der dog i det store og hele stadig er fast forankret i det, man med en bredtfavnende betegnelse kunne kalde det fantastiske. Om det er Transmetropolitans Hunter S. Thompson-klon Spider Jerusalem, der fører kampen fra sin skrivemaskine, eller Hellblazers John Constantine, der slås mod indre og ydre dæmoner, er udgangspunktet det samme. Det er stadig kampen mellem det gode og det onde – omend grænserne ind imellem kan synes udviskede – der danner grundstrukturen i historierne. De ovennævnte serier, som hører til de mere progressive af forlagets titler, er alle med til at udbygge den fantastiske genre uden dog helt at løsrive sig fra den.

 

KANDAHAR? NEJ, KANDOR! FRA RELEVANS TIL ROLLESPIL

I takt med at Vertigo-linjen med succes har introduceret den mere realistiske protagonist, mærker man i de mere fremsynede af moderforlaget DCs superhelteudgivelser en tendens hen imod en laden genren fungere på sine egne kulørte præmisser. Man ser det hos de to store trendsettere fra 80erne, Frank Miller og Alan Moore, der for tiden begge er i stald hos forlagsgiganten. Begge vakte de i 80erne opsigt med storladne værker, der også havde et andet sigte end blot og bar nævekamp. Frank Millers mesterligt fortalte The Dark Knight Returns fra 1986 var en futuristisk spejling af det amerikanske samfund: tæt på at blive fortæret af vold, demagogiske politikere og en overhængende atom-vinter, så en aldrende Batman sig nødt til at ty til det, han nu engang er bedst til: selvtægt. Strengt taget de samme håbløse perspektiver stillede Alan Moore i udsigt i sin og Dave Gibbons’ endnu mere raffinerede Watchmen. Man talte sågar om superheltens dekonstruktion i den forbindelse.

 

Hvad det affødte var imidlertid en lang række af desillusionerede og misantropiske helteskikkelser – gerne med adskillige mord på samvittigheden. Udviklingen var uheldig ifølge begge forfattere, der i dag i højere grad prøver at reintroducere det uskyldsrene ikon og den sprudlende fantasi, som var kendetegnende for DCs superhelteserier fra 60erne. Holdningen er kommet til udtryk hos en grafisk legesyg Miller i The Dark Knight Strikes Again, hvor den samme gamle flagermusemand nu er oppe imod en lige så afdanket Lex Luthor, der har kidnappet Flaskebyen Kandor. Moore har på sin side nu i et par år afsøgt superheltegenrens og de klassiske pulpgenrers muligheder i serien Tom Strong, der udkommer under det beskedne emblem America’s Best Comics. Er der politisk orienterede svinkeærinder i serier som disse, skal de i hvert fald læses mellem linjerne.

 

Og dog. Måske fortæller sådanne skiftende tendenser os alligevel noget? Såvel Moores Watchmen som Millers første Dark Knight er dystre værker affattet i slutningen af den kolde krig. Når begge forfattere i 90erne har valgt at udtrykke sig i mere letbenede projekter, skal grunden måske findes i det overordnede politiske klima. I 1980erne var det store spørgsmål, om vi alle ville ryge ad helvede til imorgen; i 90erne i højere grad, om præsidenten havde modtaget et blow job og i så fald hvor mange gange og hvordan. Således finder superheltegenren – når den er bedst – også sin berettigelse i sin evne til at tage temperaturen på det omgivende samfund.

 

THE PAST OF FUTURE DAYS

En række helt nye superhelteserier så dagens lys i begyndelsen af 1990erne, da de fem mest succesfulde Marvel-tegnere satsede stort og sammen startede deres eget forlag Image. Her blev Todd McFarlanes serie Spawn hurtigt den totempæl, som forlagets andre serieskabere dansede omkring i titler som Supreme og WildC.A.T.S. De kreative kræfter hos Image var hver især sikret ophavsretten til deres serier, hvilket dog ikke forhindrede interne stridigheder: efter en årrække blev tegneren Rob Liefeld på det nærmeste sparket ud af selskabet, og kort efter forlod Jim Lee foretagendet for at hellige sig sine egne underforlag, Wildstorm og Homage, der idag begge er indlemmet i DC-imperiet.

 

På Wildstorm og Homage fik en række af branchens mest interessante forfattere som Alan Moore, Warren Ellis og Kurt Busiek lejlighed til at skabe en række helt nye fiktionsuniverser, der ofte tog afstik i det, der var gået forud. Alan Moore: ”På den ene side er der de fanden-i-voldske nytårsforsætter om at kaste os hovedkulds ud i fremtiden – hvad vi selvfølgelig er nødt til; på den anden side er der bevidstheden om de glitrende juveler der er at finde mellem de murbrokker, vi har lagt bag os. Tegneseriehistorien er så værdifuld, at vi er tvunget til at spørge os selv, om der ikke stadig skulle være skjulte skatte at finde dér; temaer, der var værd at tage op igen. Mange af os synes at have en – omend løst formuleret – fornemmelse af, at det er i tegneseriernes fortid, at nøglen til mediets fremtid skal findes.”

 

En sådan postmoderne tilgang til genren reflekterer naturligvis et ønske om at undersøge hvilket stof superheltegenren er gjort af; hvor den har sine begrænsninger og – ikke mindst – hvordan man kan udbygge rammerne for den. I takt hermed nødvendiggjorde den stigende interesse for realisme i amerikanske tegneserier, at man fik sat fokus på det problem, at superheltenes verden adskiller sig radikalt fra den vi kan se – jvf. den 11. september – når vi kigger ud af vinduet. De nye serier har hver især deres egen indgangsvinkel og løsningsmodel til spørgsmålet. Moore selv havde i sin tid med Watchmen vist, hvordan vores verden kunne have set ud, såfremt overmenneskelige skabninger havde været i stand til at gribe ind i historiens gang. Det samme gør sig gældende i serien Authority af skiftende forfattere og tegnere; og – omend med omvendte fortegn – i Busieks og Brent Eric Andersons Astro City. Her følger vi ikke superheltenes indtog i den virkelige verden, men almindelige menneskers hverdag i et superhelte-univers.

 

De tre ledende personer i Ellis’ serie Planetary repræsenterer en verdensomspændende organisation, der har til opgave at opsøge paranormale brændpunkter og gøre hvad de kan, for at hemmeligholde dem fra den brede offentlighed. På det grundlag får forfatteren og tegneren John Cassaday lejlighed til at dykke ned i populær-fiktionens urhav og undersøge de aflejringer, de finder der: fra japansk monster-fetichisme til vore dages Hong Kong shoot outs er vinklerne ubegrænsede, og alle leder de ind til ét kollektivt fiktionsunivers. Seriens intertekstuelle referencer spænder fra superhelte-forløbere som Doc Savage og Tarzan og helt frem til Vertigo-figuren John Constantine, der finder sin parallel i Ellis’ egen Spider Jerusalem. At genren også kan bruges i polemisk øjemed bliver åbenbart, når Ellis lader sine stand-ins for Marvels Fantastic Four være ansvarlige for DC-figurerne Supermans, Wonder Womans og Green Lanterns død. Også Ellis’ mentor Alan Moore laver sit eget opkog i populærfiktionens smeltedigel. I den elegante The League of Extraordinary Gentlemen samler han alle superheltegruppers moder bestående af bl.a. H. G. Wells’ The Invisible Man, Stevensons Jekyll/Hyde, og Mina Harker fra Bram Stokers Dracula. Problematikken omkring den virkelige verden kontra superheltenes finder i mellemtiden sit foreløbige ekstrem i samme forfatters Top 10, hvor samtlige universets indbyggere har superkræfter. Med hjælp fra Gene Has superdetaljerede tegninger opnår serien en slags over bombing, der på én gang udstiller det latterlige og det bæredygtige i genren.

 

OPDRAGELSE TIL TERROR?

Indholdsmæssigt lægger Marvels nye linje sig et sted midt imellem yderlighederne. Forlagets serier har altid været præget af en vis realisme, men samtidig har man aldrig givet køb på de mere kulørte aspekter. Med hensyn til hvilke standpunkter man videreformidler, har den ny ledelse tydeligvis gjort sig sine overvejelser om, hvad en superhelteserie kan og bør indeholde. Det virker som om man efterhånden har erkendt genrens ikke bare eskapistiske, men i høj grad også opdragende funktion. De mere uforsonlige karakterer som The Punisher, Wolverine og Elektra, der hver især skød og dræbte sig gennem 90erne ud fra deres egne, snævre moralske overbevisninger, er ganske vist stadig på programmet, men overordnet synes forlaget at have foretaget et bevidst kursskifte.

 

Heltene i de nye forløb er anderledes præget af ansvarsbevidsthed: Bruce Banner plages, i langt højere grad end før, af de ødelæggelser og den lange liste af ofre han efterlader sig som The Incredible Hulk i mini-serien Banner af Brian Azzarello og Richard Corben. Spider-Man beskæftiger sig – både i civil og iklædt maske – med jordnære fortrædeligheder som hjemløshed og stofmisbrug. De nye Marvel-serier er dog ingenlunde moraliserende; de er snarere registrerende. I The Amazing Spider-Man af J. Michael Straczynski og John Romita Jr. portrætteres livet på gaden – inden for nogenlunde spiselige rammer – som det er; Spider-Man ser håbløsheden, føler sig magtesløs overfor den, men prædiker ikke overfor de involverede. De hårde fakta lægges på bordet, og det er så op til læseren selv at afgøre, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Ikke for ingenting er superheltens alias Peter Parker netop blevet ansat som lærer på sin gamle skole, der med tiden er blevet stærkt socialt belastet.

 

Måske har det været ønsket om at kunne behandle emner som disse til bunds, der i år fik Marvel til at droppe den ældgamle og efterhånden blodfattige censurinstans The Comics Code. Denne blev oprettet som resultat af 50ernes overophedede tegneseriedebat, begrænsede seriernes stofområde betragteligt og satte i bogstavelig forstand sit stempel på Marvels – og andre mainstream-forlags –  hæfter indtil for ganske nylig. I praksis mistede The Comics Code Authority dog allerede sin betydning i 70erne, da Stan Lee veg uden om instansens regelsæt og i et nummer af Spider-Man tog tidens varme emne, stofmisbrug, under behandling. Så sent som i 1986 gippede det imidlertid endnu engang i censorerne, da Frank Miller og David Mazzucchelli i et nummer af Daredevil formastede sig til at vise en kanyle. Miller og Marvel valgte at lade det enkelte nummer udkomme uden The Comics Codes stempel; en beslutning man nu 15 år efter har truffet for forlagets udgivelser generelt. At forlaget imidlertid stadig mangler at finde sine egne fødder, er allerede åbenbart: foreløbig har de frie hænder blot resulteret i, at figurerne i Marvels nye linje af tegneserier for voksne – Marvel Max – får lov at sige ’fuck’ engang imellem. Vejen er imidlertid banet for et friere udtryk; ret beset er der ikke længere emner, som ikke kan tages op i Marvel-regi.

 

MED STORE KRÆFTER...

Ser man på den amerikanske tegneserieindustri i et historisk perspektiv, tegner der sig et mønster: markedet har – med større eller mindre udsving – været udsat for op- og nedgangstider i takt med de skiftende tiår. 1940ernes ekspanderende superheltemarked blev afløst af 50ernes tegneseriehetz. I 1960erne voksede Marvel frem, men mistede atter grebet i 70erne. I 1980erne havde industrien vokset sig større end nogensinde før; i 90erne kollapsede den. At opsvinget atter har bidt sig fast, bliver ganske tydeligt, hvis man vender blikket mod Hollywood. I disse år investerer filmindustrien som aldrig før i optioner på tegneserier, og det er i særdeleshed de kulørte helte, der har deres interesse. Forlaget DC lever i øjeblikket højt på den populære Superman TV-føljeton Smallville, mens de ser frem til den kommende spillefilm Batman: Year One, der baserer sig på Frank Millers nyklassiker af samme navn.

 

Marvels figurer har igennem årtier forsøgt at gøre sig som tv- og filmstjerner, men er gang på gang faldet igennem, først og fremmest på grund af no budget-politik og en følgelig mangel på talent hos de involverede parter. En decideret vellykket Marvel-adaption kom først i 2000 med filmatiseringen af X-men, der bliver fulgt op til næste år af X2. Begge er de instrueret af Bryan Singer, og skuespillerne spænder fra et nyt talent som Hugh Jackman til den distingverede Ian McKellen. Forlag og filmindustri har satset på talent og et større produktionsapparat, og reaktionen er da heller ikke udeblevet: Spider-Man, der netop nu kan ses i de danske biografer, slog alle hidtige rekorder, da den åbnede i USA i år. Instruktøren hedder Sam Raimi, i titelrollen ses det unge talent Tobey Maguire og ærkefjenden The Green Goblin spilles af den navnkundige Willem Dafoe. I de kommende år kan man se frem til en filmatisering af Daredevil, der bl.a. tæller Ben Affleck på rollelisten og The Incredible Hulk, der er lagt i hænderne på instruktøren og tegneserie-afficionadoen Ang Lee.

 

Samarbejdet mellem Hollywood og tegneserieindustrien er imidlertid også et eksempel på den ene hånd der vasker den anden. For i kølvandet på filmatiseringerne følger selvfølgelig en syndflod af merchandise, spin-offs og andre profitskabende tiltag. For superhelteudbyderne kører jo først og fremmest en gesjæft. Når forlagene introducerer tilsyneladende uegennyttige projekter som dot comics, tegneserier til 10 cents eller den netop overståede Free Comics Day, sker det jo ikke for deres blå øjnes skyld. Med de kyniske briller på kan man sammenligne sådanne markedsstrategier med dem pusheren anvender, når han giver det første skud gratis.

 

Det vigtige at holde sig for øje er imidlertid, at disse tiltag ikke sker på bekostning af kvaliteten: de nye Marvel-serier er langt hen ad vejen måske nok ny vin på gamle flasker, men ikke siden 60erne har et så bredt udsnit af forlagets titler været værd at beskæftige sig med. Og superhelteneserierne er nødvendige, for at industrien som helhed kan overleve. Som Marvels chefredaktør Joe Quesada udtrykker det: ”I sidste ende er man nødt til at tage vare på ikonerne. Man er nødt til at tage vare på Spider-Man, X-Men, Superman og Batman, fordi det er de figurer, der får folk ind i tegneserieforretningerne. Når de så først er der, kan de begynde at lede efter andre ting.” Man skal kravle før man kan gå; man må læse Spider-Man før man kan fatte interesse for Acme Novelty Library.

 

Herhjemme mærker vi stadig efterdønningerne af den amerikanske tegneserieindustris nedgangsperiode i 1990erne. Det danske marked udgør efterhånden i sig selv et Ground Zero. Når det i USA. er lykkedes forlagene at få kurven til at vende, skyldes det en blanding af nytænkning, mod og ikke mindst optimisme. Eller med Quesadas ord: ”Nu må det være slut med al denne negative snak! På den måde skaber vi blot profetier, der går i opfyldelse!” Den svada var der nok en forlægger eller to her til lands, der burde lære udenad.

 

 

 

[Oprindeligt bragt i Rackham #5, september 2002]


Dean Motter & Michael Lark: Batman: Nine Lives

Batman er nok den figur inden for tegneserien, som udkommer i flest forskellige udgaver og former. Bladene handler ikke kun om, hvad der sker med Batman, men også hvad der kunne være sket. I disse alternative historier, ”Elseworlds” som DC kalder dem, bliver figuren sat ind i andre sammenhænge. For det meste er de ret ulæselige, men en gang imellem kommer der et værk, som får en til at sige ”hvorfor kunne dette ikke være den "virkelige" Batman?” Dean Motter, forfatter, og Michael Lark, tegner, har i "Nine lives" skabt den noget nær den perfekte "noir" tegneserie. Normalt bryder jeg mig ikke om, at tegneserier lægger sig for tæt op af film, men i dette tilfælde er det som om alle de "Usual suspects" fra Batman universet er blevet smidt lige ned i L.A. Confidential. Og det faktum at serien er tegnet i filmformat (1:2,35) gør ikke illusionen mindre. Efter min mening den bedste Batman siden Miller og Mazzucchelli skabte den udødelige Batman: Year One."

 

- Morten Søndergård  Jeph Loeb og Tim Sale: Daredevil: Yellow

Efter i en årrække at have kørt DCs ikoner Superman og Batman gennem vridemaskinen, har forfatteren Jeph Loeb og tegneren Tim Sale nu kastet sig over Marvels trækplastre. Første station er denne mini-serie, der helt barberer Frank Millers senere tilføjelser til kronologien væk, og genfortæller den blinde superhelts oprindelse i ånden fra fædrene Stan Lee, Bill Everett og Wally Wood. Makkerparrets næste stop er Spider-Man: Blue, hvorefter de kaster sig over Hulk: Grey, og de har flere beslægtede – og endnu hemmelige – projekter på bedding. Nostalgi når det er bedst.

 

- Henry Sørensen  

 

Mark Millar & Bryan Hitch: The Ultimates

I den friskeste og mest inspirerede af Ultimate-titlerne, er det Marvels største supergruppe, The Avengers, der ajourføres det 21. århundrede. Serien er med sine realistiske tiltag og samtidige insisteren på at holde figurernes kulørte arv i hævd, en slags halv ”Watchmenifisering” af Marvel-universet. At se anden verdenskrigsikonet Captain America blive tøet op efter et halvt århundredes dvale, hvorefter han skal vende sig til tanken om den tid han har tabt, eller at se arbejdsnarkomanen  Henry Pym (Giant Man) få bragt et friskt glas Prozac af sin asiatiske kone Janet (Wasp), for at han uforstyrret af sin krops krav, og med hjælp fra sine elektronisk kontrollerede myrer, kan udvikle sit nye ”voks-sig-stor-serum”, er elementer, der giver velkendte figurer et pift af menneskelighed midt i den arketypisk dominerede helteverden, vi er så vante til. En serie, der appellerer til fanboy-nerven hos alle mangeårige Marvellæsere, men også en serie, der i sig selv fortæller en medrivende historie.

 

- Matthias Wivel

 

Mike Mignola: Hellboy

I krydsfeltet mellem Kirby-crackles, alverdens mytologier, gammel horror-fiktion à la Poe og Lovecraft, og - i naturlig forlængelse heraf - den store postmoderne smeltedigel (du ved, den med tungen i kinden) finder man Mike Mignolas Hellboy, hvis grafiske optik givetvis er genrens mest

overlegne. Seriens grundmotiv er de utallige variationer over den paranormale & højrøde badass-detektiv Hellboys utrættelige jernnæveslag mod Djævelens yngel. Der er dermed tale om en superhelte-faderoprørs-serie i fikst okkult tilsnit, der især manifesterer sig virtuost i de mindre

historier. Men Mignola vokser stadig - dog ganske diskret - og den seneste store fortælling, Conqueror Worm, er den hidtil bedste.

 

- T. Thorhauge  

 

Alan Moore, J. H. Williams & Mick Gray: Promethea

Seriens udgangspunkt er genrens pt. stærkeste og mest særprægede kvindelige arketype, den mytologiske heltinde, hvis navn pryder bladets titel og hvis rødder går direkte tilbage til William Moulton Marstons superkvinde over dem alle, Wonder Woman. Gennem hende tager Moore os i på en rejse udi menneskehedens mangefacetterede forestillingsverden – fra de primordiale naturreligioner, over de gamle grækeres erkendelsesverden og den jødiske Kabalah, til Taroten og teosofien. Tidens mest radikale fortolkning af superheltegenren, og den uden sammenligning mest ambitiøse serie på området siden Moore selv i midten af 80erne undfangede Watchmen.

 

- Matthias Wivel


klik på billedet for at se det i en større version
Spider-Man i ruinerne af World Trade Center. Fra J. Michael Straczynski og John Romita Jrs. Amazing Spider-Man #36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Fra J. Michael Straczynski og John Romita Jr.s Amazing Spider-Man #36.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


klik på billedet for at se det i en større version
Peter Bagge arbejder i sin hysterisk morsomme, men ”smalle” serie Hate! i ånden fra Robert Crumb. I The Megalomaniacal Spider-Man har han fået til opgave at levere Marvels måske kendteste figur Baggestyle. Om noget beviset for, at man i ”The House of Ideas” har løsnet kraven.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Grant Morrisons og Frank Quitelys New X-Men. De udknaldede idéer i serien – som her, hvor vi er inde i hovedet på gruppens mentor, Professor X – er umiskendeligt Morrisonske og ganske forfriskende. Dog kunne man godt ønske sig, at serien skruede lidt ned for det fortællemæssige tempo og i stedet dvælede lidt mere ved de enkelte begivenheder. 

 

klik på billedet for at se det i en større version
En gruppe af de ellers så forhadte mutanter lever som vaskeægte celebrities i Peter Milligan og Mike Allreds X-Force. Bemærk sidstnævntes tegninger, der ligger så fjernt fra den oppulente stil, Marvel tyede til i 90erne, som det næsten er muligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Den dødsforagtende samfundsrevser Spider Jerusalem fra Warren Ellis’ og Darrick Robertsons Transmetropolitan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
En legesyg Miller giver Nattens Ridder kulørt-satirisk bid i Dark Knight Strikes Again.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


klik på billedet for at se det i en større version
Fra Kurt Busieks og Brent Eric Andersons Astro City.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Når superhelteserier bliver selvrefererende. Navnet er et andet, men ellers er ligheden slående: i Wildstorm-serien Planetary gør Warren Ellis og John Cassaday Marvels Fantastic Four til ærkeskurkene, der bl.a. har Superman og Wonder Womans død på samvittigheden.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Fra venstre mod højre: Alan Quartermain, Den usynlige mand, Dr. Jekyll, Mina Harker og Kaptajn Nemo – Alan Moores og Kevin O’Neills League of Extraordinary Gentlemen.

 

klik på billedet for at se det i en større version
Superheltegenrens indforståethed satiriseres hengivent i Alan Moore, Gene Ha og Zander Cannons Top 10 – en slags Hill Street Blues i superhelteregi. Her ses en ”dimensionshavn” – en speciel No-Prize (TM) tildeles den læser, der kan finde flest referencer til andre tegneserier.

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Også 70er-koryfæet Richard Corben har været med til at gøre Marvels visuelle udtryk mere alsidigt. Som her i hans og Brian Azzarellos Banner, hvor The Incredible Hulks alter ego fremstilles som en svagelig og åndeligt nedbrudt mand.klik på billedet for at se det i en større version
Er Spider-Man – som vi altid har troet – resultatet af en radioaktiv proces eller har hans edderkoppelignende evner hvilet latent i ham hele tiden? Årsag og virkning vendes på hovedet i The Amazing Spider-Man af J. Michael Straczynski og John Romita Jr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

klik på billedet for at se det i en større version
Fra New X-Men af  Grant Morrisons og Frank Quitely.

 

 

 

 

 

 


læs også:

Tema: Superhelte

Anmeldelse: Tegneserieterroristen slår til igen!


relaterede links:
DC Comics
Marvel Comics

Image Comics

Wildstorm

Comicon.com

Newsarama

 


det med småt

tilbage til Artikelbasen


© 2003 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2003 the respective artists and authors. All rights reserved.