tilbage til forsiden


skriv til Rackham
Leder
Nyheder
om Rackham
Butik
Postliste
Kontakt
Links
Tema
Artikelbase
Interviews
Essays
Anmeldelser
Dokumentation
Nekrologer
Debat
Forum

FOLKETINGET GODKENDER LOVFORSLAG OM OMLÆGNING AF KULTURSTØTTEN
Fra 1. juli omstruktureres uddelingen af kulturstøtten, og dermed den offentlige støtte til danske tegneserier
Af Matthias Wivel


Den 24. januar mødte Kulturminister Brian Mikkelsens forslag om en omlægning af den eksisterende struktur for uddeling af den offentlige kulturstøtte fra den nuværende, brede struktur til en mere centraliseret, bred godkendelse i Folketinget. Loven, der samler uddelingen af de godt 300 millioner kr. årligt i et centralt organ, Kulturrådet, skal nu til behandling i Kulturudvalget før det endelig kan vedtages i Folketinget. Den ny lov er planlagt til at træde i kraft pr. 1 juli. Konsekvenserne for den offentlige støtte til danske tegneserier kan blive ganske omfattende.

 

Brian Mikkelsen har udfærdiget det endelige lovforslag i konsultation med en bred vifte af partier og har foretaget en del ændringer i det oprindelige forslag på den baggrund. Således støttes lovforslaget nu af SF, Socialdemokratiet, de Radikale, regeringspartierne og Dansk folkeparti.

 

Den gamle struktur, der indbefattede 11 råd og centre nedlægges til fordel for en mere central struktur, hvor Kunstrådet gennem fire underliggende fagudvalg bestyrer midlerne til litteratur, billedkunst, musik og teater. Filmstøtten forbliver separat.

 

Ideen er at reducere udgifterne til administration i den i følge kulturministeren bureaukratiske struktur vi har nu og således lade pengene tilfalde kunstnerne mere direkte. Hensigten er endvidere at opretholde det såkaldte 'armslængdeprincip' og forebygge risikoen for at uddelingen af midler sker på anden baggrund en 'kunstnerisk kvalitet' - altså sørge for at uddelingen hæver "sig op over familierelationer og vennetjenester" Grundlæggende for omstruktureringen, og kulturpolitikken som sådan, ligger ideen om, med Kulturministerens ord, at "En af kulturpolitikkens primære opgaver er... at gøre det lettere for kunstnere at leve af deres kunst frem for at leve af staten." (Politiken 4/1/2003)

 

Kritikere af lovforslaget er imidlertid skeptiske. De frygter bl. a. de problemer med ministeriel indblanden og forringelse af bedømmelsen af de værker, der tildeles støtte, en centralisering kan medføre. Derudover er der dem, der ikke ser den ny struktur som stort andet end en "kosmetisk forandring", eller måske endda end større, mere bureaukratisk og dyrere løsning. Den ny struktur er nemlig ikke helt så enkel, som det umiddelbart kunne se ud til. Oven på de fire fagudvalg, der sammenlagt tæller 22 medlemmer, ligger der nemlig tre administrative instanser: det allerede nævnte, 10 mand store Kunstråd rapporter nemlig til det af Folketinget udpegede 36 folk store Repræsentantskab for Kunstrådet. Dette sorterer igen under den allerede eksisterende Kunststyrelse - altså noget der kunne se ud til at være en mindst ligeså dyr og bureaukratisk model som den nuværende (se leder i Politiken 24/1/2003).

 

I tegneseriesammenhæng betyder alt dette store forandringer. Den nuværende Tegneseriepulje under Litteraturrådet, som hvert år uddeler Kr. 400.000 i produktionsstøtte til danske tegneserier lukkes sammen med sit moderorgan, hvilket i fremtiden vil betyde, at støtte til tegneserieprojekter skal søges i en af de langt større og bredere fagudvalg under Kunstrådet. Her vil det mest nærliggende nok være Fagudvalget for litteratur og tegneserien vil således skulle konkurrere med alle de mange former for litteratur og bedømmes på linie med disse, af folk man med god grund kan frygte hverken har den store ekspertise eller respekt for mediet.

 

Intet er imidlertid klart endnu - hvordan præcis udvalgene struktureres, hvordan tildelingen kommer til at foregå i praksis og hvor man f. eks. skal søge støtte til tegneserier ligger stadig hen i det uvisse. Serieskaberen Peter Snejbjerg, der (sammen med journalisterne Søren Vinterberg og Inger Holst) sidder i det tre-personers udvalg, der bestyrer Tegneseriepuljens midler, siger, at de endnu ikke har fået noget at vide om de i vil få en funktion under den nye struktur, eller om tegneserier fortsat vil komme til at sortere under Litteraturen.

 

Sidste ansøgningsrunde i Litteraturrådet, og dermed Tegneseriepuljen, er 1. april.

[02/02/2003]
 

læs også:
Leder: I en nøddeskal


Links:
Kulturministeriet

Kulturministeriet: Lovforslag om Kunstrådet

Kulturministeriet: Lovforslag om Kunstrådet PDF

Kulturministeriet: Baggrundsmateriale

Litteraturrådet

Debat: Forum Rackhamum

Debat: seriejournalen.dk

rackham.dks forum

 

 

tilbage til Nyhedsarkivet 2003© 2002 Rackham. All rights reserved. The illustrations and text are © 2002 the respective artists and authors. All rights reserved.